วันพุธที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ต่าง

ต่างความคิดต่างจิตใจต่างใดหา
ต่างศึกษาต่างสิ่งสรรค์ต่างวันสวย
ต่างจุดหมายต่างทางเดินต่างมาดรวย
ต่างมอดม้วยต่างมุมมองต่างจองจง
ต่างแต่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น