วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ทนต่อสภาพไม่ได้

ทนต่อสภาพทุกข์ของผู้อื่นไม่ได้บรรเทาทุกข์
ทนเห็นทุกข์สภาพทนเห็นเห็นเห็น
ทนสภาพความทุกขังเพื่อนกรรมเป็น
ทนต่อเห็นสภาพไม่ได้ไม่ทุกทุกทนทนต่อสุขของผู้อื่นเขาเห็นเพียงสุข
ทนต่อสุขเห็นสุขมากสุขสุขสระ
ทนต่อสุขของเพื่อนสุขสุขด้วยนะ
ทนเห็นสุขไร้สุขนะสะสะใจ

นาบุญหว่านบุญนาบาปหว่านบาป

นาบุญหนุนเนื่องนาบุญ
นากุศลเกื้อกูลบุญหนา
นากุศลเนื่องหนุนโคตรนา
นาบุญสนันสนุนนาทุกข์หรือสุขใด

นาบาปหว่านบุญหรือบาปไว้
นาบาปหว่านอันใดไม่ให้ขึ้น
นาบาปอกุศลหว่านจองตรึง
นาบาปไร้ซึ่งความเจริญใจ

หว่านบุญในเนื้อนาไป
หว่านบุญงอกงามในสุขสุข
หว่านไว้ในนาคราทุกข์
หว่านบุญไว้ถูกเนื้อนา

หว่านบาปไว้ในเนื้อนา
หว่านบาปหนาเมล็ดงอกกรรมใหญ่
หว่านบาปเยอะในเนื้อเนาใด
หว่านบาปไว้หนุนเนื่องหน่อนาไม่มีอะไรเป็นของเราอย่างแท้จริง

เกียรติ

ใส่เกียร์ติขับเคลื่อนเรือนเรือใหญ่
มีเกียร์ไว้เครียร์เคลียร์เกียระติ
ตัวขับเคลื่อนเรือนรถบทนำพิ
เฟืองฟันติเพื่อขับส่งหมุนต่อไป3ชาติ7ชาติจะได้ไม่จาก

ประหยัด

ประหยัดคำประหยัดความประหยัดคต
ประหยัดยศประเกียรติประหยัดค่า
ประหยัดกินประหยัดใช้ในใดนา
ประหยัดหาประหยัดคิดประหยัดทำ
ประหยัดไหนจะให้ใครในประโยชน์
ประหยัดโกรธประหยัดเกลียดประหยัดกิจ
ประหยัดร้ายประหยัดรัดประหยัดคิด
ประหยัดจิตประหยัดใจประหยัดจำ

Save

วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2558

การ

เวลาดีที่มากกว่าอธิกร
เวลาจรที่เวลาการบ่อดี
เวลาการอธิสารกรรมสุขศรี
เวลาที่เวลาดีการก่อกรรม

อธิ

วันพุธที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2558

รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ

รูปสวยนักสง่าศักดิ์สิทธิ์ธิสูง
เวทนาจูงพระกรุณาบุญคุณใหญ่
สัญญาแน่นไม่คลาดเคลื่อนผูกชาติไป
สังขารที่มีรองในทุกทุกทำ
วิญญาณะจะกอดรักเกลียดกลัวโกรธ
วิญญาโปรดตัวณะที่บูชาศาตร์
วิญญาใดคราพอใจใครคราวาน
วิญญาญาณหวั่นวิญญาขันธ์ห้าใคร


มงคลชีวิตมงคลคิดมงคลพูด

มงคลชีวิตมงคลคิดมงคลพูด
มงคลจุดมงคลใจมงคลไข
มงคลเรื่องมงคลกาลมงคลชัย
มงคลใสมงคลคำมงคลครอง

ประสบการณ์เวลา

ประปราระปะละปรำปุระลา
สบสบสาศพสพสันต์สพสบสาน
การณ์กาลการกานต์กาญจน์กาลกานการณ์กาล
เวลานานเวลาช้าพิเศษกาล