วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2558

เกียรติ

ใส่เกียร์ติขับเคลื่อนเรือนเรือใหญ่
มีเกียร์ไว้เครียร์เคลียร์เกียระติ
ตัวขับเคลื่อนเรือนรถบทนำพิ
เฟืองฟันติเพื่อขับส่งหมุนต่อไป3ชาติ7ชาติจะได้ไม่จาก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น