วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ทนต่อสภาพไม่ได้

ทนต่อสภาพทุกข์ของผู้อื่นไม่ได้บรรเทาทุกข์
ทนเห็นทุกข์สภาพทนเห็นเห็นเห็น
ทนสภาพความทุกขังเพื่อนกรรมเป็น
ทนต่อเห็นสภาพไม่ได้ไม่ทุกทุกทนทนต่อสุขของผู้อื่นเขาเห็นเพียงสุข
ทนต่อสุขเห็นสุขมากสุขสุขสระ
ทนต่อสุขของเพื่อนสุขสุขด้วยนะ
ทนเห็นสุขไร้สุขนะสะสะใจ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น