วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2558

การ

เวลาดีที่มากกว่าอธิกร
เวลาจรที่เวลาการบ่อดี
เวลาการอธิสารกรรมสุขศรี
เวลาที่เวลาดีการก่อกรรม

อธิ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น