วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2558

นาบุญหว่านบุญนาบาปหว่านบาป

นาบุญหนุนเนื่องนาบุญ
นากุศลเกื้อกูลบุญหนา
นากุศลเนื่องหนุนโคตรนา
นาบุญสนันสนุนนาทุกข์หรือสุขใด

นาบาปหว่านบุญหรือบาปไว้
นาบาปหว่านอันใดไม่ให้ขึ้น
นาบาปอกุศลหว่านจองตรึง
นาบาปไร้ซึ่งความเจริญใจ

หว่านบุญในเนื้อนาไป
หว่านบุญงอกงามในสุขสุข
หว่านไว้ในนาคราทุกข์
หว่านบุญไว้ถูกเนื้อนา

หว่านบาปไว้ในเนื้อนา
หว่านบาปหนาเมล็ดงอกกรรมใหญ่
หว่านบาปเยอะในเนื้อเนาใด
หว่านบาปไว้หนุนเนื่องหน่อนาไม่มีอะไรเป็นของเราอย่างแท้จริง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น