วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2559

หนี้


หนี้ความรักหนี้ความโกรธนาอาฆาต
หนี้ความขลาดหนี้ความคล่องว่องไวไหว
หนี้ความกลัวหนี้ความขึ้งความคราสใคร
หนี้ความให้หนี้ความรับนับทบทวง

หนี้ความกดหนี้ความกลัดมัดเเน่นยิ่ง
หนี้ทุกข์สิ่งหนี้ทุกข์ส่วนหนี้ทุกข์สัตว์
หนี้หลอกลวงในลวงรักรักลวงลัด
หนี้ปดปัดหนี้มัดปดปดผู้ปลง

หนี้ความตายหนี้ความเกิดหนี้ปรนนิบัติ
หนี้กำจัดหนี้กำหนดหนี้กรรมจาก
หนี้ความเห็นหนี้ความร่วมรวมภิวาท
หนี้ประมาทหนี้ปรมีหนีปรามา

หนี้เงินยืมหนี้เงินแลกหนี้เงินแหล่ง
หนี้ทองแท่งหนี้ทองแถมหนี้ทองค่า
หนี้เพชรพลอยหนี้แร่ธรรมหนี้มุกดา
หนี้มีฆ่าหนี่ไร้ฆาหนี้ของใคร

หนี้เลี้ยงดูหนี้ร่างขันธ์หนี้ขายร่าง
หนี้เบาบางหนี้หนาหนักพรากร่างไว้
หนี้พรากเพื่อนหนี้พรากลูกพรากพ่อใคร
หนี้พรากไหนพรากลูกนกฉกลูกกา

หนี้ชีวิตใช้ชีวิตปลิดปลดปลง
หนี้ใจผงใส่ใจลงตรงใช้หนี้
หนี้ความรักใช้ความรักในใจมี
หนี้วลีใช้วลีที่ตอบแทน

หนี้ความคิดใช้ความคิดอุทิศให้
หนี้งานใดทำส่งให้ส่งงานที่
หนี้สิ่งของใช้สิ่งนั้นกลับคืนดี
หนี้กายหนี้หนี้กรรมมีหนี้กรรมกาย

หนี้ทรัพย์สินมากน้อยกินหนี้มากน้อย
หนี้สินย่อยหนี้สินเยอะหนี้ยาใหญ่
หนี้นำมาหรือไม่มีผู้นำไป
หนี้กรรมกายกรรมวาจาหนาหนี้ใจ

วันอังคารที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559

พิสุทธิพิสุตธิพิสุดที่

พิสูดทีพิสูตรฐีพิสูจน์ให้
พิสุตตะพิสุทธ์ตาพิสิทธ์ใคร
พิสูตรไหนพิสูทไปพิสูดมา

ไหนไหน

ไปไหนมามาไหนไปที่ไหน
ไปที่ใดมาที่ใดรู้ทุกที่
ไปไม่หามาไม่เห็นมองไม่มี
ไปทุกข์ที่ไปมีสุขถูกหนทาง
ไปไหนมาไปไหนไปในตอบถูก
ไปไหนถูกไปไหนผิดกิจเรื่องไหน
ไปไหนหายไปไม่หายมาเพื่อใคร
ไปทางไหนมาทางใดไม่รู้เลย
ไปไหนมามาไหนไปในหมดเรื่อง
ไปไหนเปรื่องมาไหนปราชญ์ฉลาดไหน
ไปไหนทุกข์ไปไหนสุขอยู่ที่ใด
ไปไหนไปมาไหนมาพาสุขงาม

ม้ากับนางสนม

วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

วงจรชีวิตการดำเนินเกิดแก่ตาย

วงจรใกล้วงจรนานกาลเวรล่า
วงจรสั้นยาวเนิ่นใยมีเกิดมา
วงจรลาวงจรไร้ลัดวงจร

ฬางง

วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2559

เวรัญชา

หงายของที่คว่ำอยู่ด้วยน้ำ

เปิดของที่ปิดปกลมเปิด

บอกทางแก่คนหลงทางดิน

ส่องประทีปในที่มืดแสงไฟ

วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ทิศทางท่องเทียวที่ทิศทิศไท้ถ่อง

ทิศทวนถองทิศท่องไททิศไทแท้
ทิศทางเทียมทิศแท้ทำเทอดธรรมแล
ทิศแท้แท้ทุุกข์ที่ทุกข์ทนทนทน

อหิงสา

อาจไม่ใช่ในสิ่งวางทางหลายหลาก

อาจลำบากยากยุคเข็นเป็นยากไข
อาจลืมพงศ์คงลำพองลืมสิ่งใด
อาจเป็นได้ในเวลานางอกงาม
อาจหวั่นไหวในหวั่นหวั่นวรรณไหวเหวี่ยง
อาจเป็นเที่ยงที่ทำมาคราวางว่าง
อาจไม่ใช่ที่เข้าใจหลายมุมทาง
อาจแตกต่างอย่างไม่เคยเอยไม่ลง

บทบาทอาจอุกกฤษสิทธิหลัก

บทกักบทกันเกมส์ละครไง๋
บทก่อกลุ่มเกิดเสือสกัดใย
บทใดในรับบทถดถอยเทียว

บทบาทของลูกรักพักดวงจิต
บทติดต้องติดบทกฏกำต่อ
บทลูกบุญธรรมแท้รักถักกอ
บทต่อบทติดตามบทยามเฝ้ายงค์

บทหนาครารับบทลดบทยาก
บทพรากโศกนาฏบทธรรมไหน
บทบาทของผู้สร้างปั้นเพื่อใคร
บทให้ให้ใยเยื้อใครไว้ยึดโยง

บทหนักในกรรมผลักนั่งแท่นถูก
บทสุขเขาสร้างไว้จริงหรือไม่
บทที่เกิดมารับรับบทไป
บทไหนในรักษาคำขอคุณ
บทหลักบทในศักดิ์บทในสิทธิ
บทจิตมาปล่อยวางหรือต้องได้
บทเปลี่ยนเปลี่ยนบทบาทหัวใจใคร
บทใหม่ในไร้บทกดไม่มี
บทบาทชาติมาเกิดเปิดไม่ปิด
บทบิดชาติมาเก็บศัตรูล่า
บทกิจลับศัตรูร้ายทำมา
บทหาเพื่อมาล่าหาตัวตน
 บทไหนใครจะรู้ทันทุกข์โทษ
บทโกรธเครื่องร้อยรัดทุกข์แดเห็น บทยากงานยากแท้ทำยากเย็น บทเด่นระดับบทปลดละวาง
บทมาแล้วต้องรับจับบทไป
บทไร้ไม่มีบทเขียนไว้บอก
บทลวงลวงหลอกรากสิ่งใดพอก บทในหลอกเขาหลอกใช้ในกลับกรรม
บท

วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2559

งูกินหาง

งูกินหางกินหางงูจากท้ายแถว
กินเรียงแนวหรืออย่างไรเริ่มที่หัว
งูกินกลางมีบางแหล่งกลางลำตัว
งูกินหัวงูกินกลางหางแถวทำ

อันความพลากจากกันในไร้ลำดับ
ไม่บอกนับจับใครกอ่นอยู่นานกว่า
ไม่นับเลยอายุมากหรือน้อยลา
คนมากกว่าอายุน้อยลำดับกลาง
อายุน้อยพลัดพรากจากก็โศก
อายุโลกเวลามากใยพรากช้า
บ้างอยู่กลางกลางลำดับกลับจากลา
เวลาช้าเวลาเร็วพรากจากกัน
บ้างพ่อตายก่อนแม่พลัดไปก่อน
บ้างแม่ก่อนตายจากพรากลูกพ่อ
บ้างลูกตายก่อนพ่อแม่กรรมใดครอ
บ้างพ่อก็จากใกล้กันลูกแม่ไป
บ้างหลานตายกลายก่อนไม่ย้อนกลับ
บ้างก็ตายตามลำดับอายุขัย
บ้างเพื่อนเท่าอายุกันตายเหมาไป
บ้างเท่าไม่แต่ไม่เท่าเยาชรา

วันจันทร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2559

ฆ่าค่าข้าฆ่าฆ่าตัวตนฆ่า

หรือฆ่าข้าค่าฆ่าพ่อแม่ขันธ์
หรือฆ่าข้าค่าฆ่าศัตรูวัน
หรือฆ่าหั่นข้าของรักมักฆ่าใคร
หรือข้าฆ่าค่าฆ่าข้าฆ่าเขา
ฆ่าของเราเขาบนหัวบัวอาหาร
ฆ่าค่าข้าค่าข้าตะกอนกาล
ค่าประหารผลาญข้าฆ่าค่าตน
ฆ่าลูกตนข้าลูกคนใช่ลูกคน
ฆ่าเมียคนฆ่าเมียคนอื่นฆ่าเขา
ฆ่าผัวคนฆ่าฆ่าผัวพ้นสงบเบา
ฆ่าแม่เขาฆ่าแม่เราพลัดพรากกัน
ค่าลูกเขาค่าลูกเราฆ่าลูกข้า
ค่าผัวข้ามีข้าค่าข้าสว่างใส
ค่าเมียค่าข้าสูงฆ่าฆ่าทำไม
ฆ่าเพื่อใครใครเพื่อฆ่าค่าสูงคอน
ฆ่าเหนือฆ่าข้าเหนือข้าค่าเหนือค่า
ข้ามาฆ่าข้าไม่มาฆ่าหมดเหมา
ข้าหมดฆ่าฆ่ามีค่าหาใช่เบา
ข้าหมดเขาเขาไม่หมดค่าฆ่าข้าใคร
ฆ่าศีลห้าข้าศีลห้าค่าศีลห้า
ฆ่าค่าหาข้าข้าข้าค่าศีลสรรค์
ฆ่าคนฆ่าฤาลูกฆ่าพ่อแม่กัน
ค่าลูกฉันฆ่าลูกฉันนั่นลูกใคร
ค่าลูกฆ่าฆ่าค่าผัวฆ่าฆ่าค่าฆ่า
ข้าต้องฆ่าค่าต้องหาค่าข้าขน
ข้าแบกฆ่าค่าแบกข้าค่าฆ่าคน
ฆ่าหมดขนคนแบกฆ่าค่าฆ่าคอน
ค่าข้าฆ่าศีลรักษาฆ่าตั่งเจต
ฆ่าเป็นเหตุเจตในฆ่าทำลายขันธ์
ขันธ์ร่างฆ่าข้าร่างค่าฆ่ารักกัน
ค่ามีขันธ์ขันธ์มีฆ่าข้าฆ่าคน
ข้าเลือกฆ่าข้าเลือกค่าข้าเลือกข้า
ข้าหมดฆ่าฆ่าหมดค่าค่าหมดฆ่า
ข้าไร้ฆ่าค่าไร้ฆ่าหยุดฆ่านั่น
ข้ามีฆ่าไปทำไมฆ่าเขายัน
ข้าค่านั้นวันไม่ฆ่าฆ่าหมดฤา

หมด

หมดบุญหมดบาปหมดกรรมใด
หมดสิ่งไรหมดสิ่งลวงหวงสิ่งรัก
หมดความยอดหมดความยงค์หมดกรรมหลัก
หมดมุ่งหักหมายหนักหมดกฏเกณฑ์ธรรม
หมดเวลาหมดหน้าที่หมดหนี้สิน
หมดเรื่องกินหมดเรื่องกำยอดบุญพัก
หมดสิ่งยื้อหมดส่วนย่านหรือยากหนัก
หมดมีมักเติมเสริมใหม่ไม่หมดมี
หลงเจ้าเจ้าหลงมีเจ้าของ

หลงร้องบอกเห่าเป็นข่าว
หลงหมาเจ้าของไหนอุปโหลกเมา
หลงเจ้าเจ้าหลงจริงฤา
หลงเจ้าหมาหลงตัวหนึ่ง
หลงซึ่งเขาตั่งนามให้
แล้วแต่ใครตั่งชื่อไร
หลงไปหลงมาลาตรง
หลงหมาเจ้าเอยชีพจิต
หลงผิดหลงถูกชื่อไข
หลงดีหลงชั่วหลงไร
หลงใครรู้ได้จิตเอย
หลงสร้างภาพไว้ในภักดิ์
หลงรักภักดิีจริงหรือ
หลงเอยเขาสร้างให้คือ
แท้ชื่อเขาตั่งให้นาม
ข่าวไทยรัฐวันที่26กันยายน2559
มีสุนัขตัวหนึ่งถูกรถชนตาย
ได้ขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
มีคนตั่งชื่อมันว่าเจ้าหลง
มันมีกุศลมากเพราะอะไรมันถึงโดนรถชนตาย?
ทั้งๆที่มีคนบอกว่ามันยืนรออะไรบางอย่างอยู่ข้างถนน
ถ้ามันรู้ขนาดนั้นมันทำไมไม่หลบรถ^^
หรือมีคนตั่งใจเหยียบหมา
หรือเขาสร้างปริศนาธรรม
อะไรบางอย่างถึงกับต้องฆ่าหมา
ให้เข้าใจคำว่าหมาข้างถนน
ที่มันไม่มีเจ้าของหรือหมาที่มันความจำเสื่อม
ไม่รู้ว่าที่ยืนที่ปลอดภัย
ยืนรอความตายที่ข้างทางนั้น^^

วันพุธที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2559

คนกลัวเป็นคนคิดเป็นคนอ่านเป็น

คนโลภเป็นคนอยากเห็นคนรู้ผ่อน
คนเกลียดเป็นคนรักเป็นกิเลสคอน
คนเรียนสอนคนรู้ก่อนหรือหลอกลวง


เป็นสิ่งใดจะไม่มีเงา

เป็นเงาเงาของมีเงาทุกทุกสิ่ง
มีเงาใหญ่มีเงาเล็กเงาวุ้งวิ้ง
มีแสงสิ่งย่อมเห็นเงาหมุนรอบวน

ของมีที่แสงสว่างยังน้อยหน่อย
เงามากหน่อยเงาน้อยหน่อยเงาปรับเปลี่ยน
เงาชัดคมคมชัดแจ่มแสงเสถียร
เงาให้เรียนเงาให้รู้อยู่กับเงา

เปื้อนแล้วดีเปื้อนมีสีมีเขาป้าย

เปื้อนเปรอะใครในป้ายเปรอะเลอะใครเปื้อน
เปื้อนไม่เปื้อนเปื้อนไม่เเปลกเปื้อนมาเยือน
เปื้อนใดเปื้อนแต่ไม่เปื้อนร่างของใคร

แปดเปื้อน

โลกยุคแปดเขาเกิดมาเพื่อสิ่งไร
ยุคแปดใยในยาแดงแพ่งผ่าแปด
ยุคแปดเปื้อนเยือนยุคเปรอะเปื้อนแว๊ด
ยุคแปดแปดกรรมนำปล่อยปรับรับปุญ

ยุคแปดกรรมเชิดให้แหลกเปื้อนปลอมเปรอะ
ยุคแปดเกรอะชะตากงฆ่าธรรมหลัก
ยุคแปดโชคชะตาราบเรียบหยุดลัก
ยุคแปดหนักของปลอมแปลงของปลอมปน
ยุคละเมิดเจิดแจ่มใจใครละเมิด
ยุคแปดเปิดโคลนตมหนาเป็นอาหาร
ยุคคิดชิงไหวชิงพริบปฏิพาล
ยุคแปดมารผ่านพิภพพวกแปลกปลอม

ความไม่เท่ากันของสติและปัญญาความไม่เท่ากันของสติและปัญญา

ความไม่เท่าหนาความไม่เท่าบางทางเท่าไหน

ความไม่เท่าหนักความไม่เท่าเบาเขาคิดไร

ความไม่เท่าใหญ่ความไม่เท่าเล็กวันเวลา

ความสะสมความสืบสานสิ่งฉลาด

ความไม่สามารถความสามารถมากฉากเฉกฉุก

ความเรียนก่อนความเรียนหลังความรู้ยุค

ความยึดถูกอยู่คุณวุฒิผุดสิ่งธรรม

ความไม่มั่นใจความมั่นใจในไม่เท่า

ความไม่เท่าเขาความไม่เท่าเราใครเทียบได้

ความเท่ากันของผู้ให้มีหรือไร

ความรักใยมีเหตุไหนไม่เท่ากัน
อวุโส

โลกยุคแปด

โลกยุคแปดใยยึดปลดโลกยอกปิด
ใยเบือนบิดคิดปรับแปลกแลกปรับหนัก
คนว่ารักอาจไม่รักแปรปรับพรรค
คนไม่รักบอกว่ารักรักมายเลย
คนไม่ป่วยก็บอกป่วยปรวนแปรปรก
คนป่วยตกบอกไม่ตระหนกตระหน่ายตระหนัก
คนรวยแล้วก็บอกจนจนยิ่งนัก
คนจนมากต้องบอกไม่ฉันไม่จน
คนว่าเกลียดอาจไม่เกลียดเครียดเเค้นขึ้ง
คนว่าตึงอาจย่อนยานมารมาใฝ่
คนว่าขยันขี้เกียจพลันนั่นเหตุใด
คนคิดไหนอาจไม่ใฝ่จะทำมัน
คนไม่เห็นบอกว่าเห็นเป็นเพราะกิจ
คนเห็นผิดอาจไม่เห็นเพราะธรรมไหน
คนว่าโกรธบอกไม่โกรธธรรมอันใด
คนว่าไปบอกว่ามาน่าศลจริง

ip

วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ของมีค่า

ของมีค่าสำหรับใครสิ่งใดหนอ
ของมีค่าคนต่างก็รักษาไว้
ของมีค่าเฝ้ารักษาอย่าหายไป
ของสิ่งใดเฝ้าจ้องไว้หายใดจา


ธาตุ

ธาตุดินเอยหนักเอยมีน้ำหนัก
ธาตุน้ำตักช่ังตวงวัดมวลเหลวไหล
ธาตุลมเอยวัดกักได้ใส่สิ่งใด
ธาตุไฟไหนชั่งวัดได้ชั่งไหนกัน

มวล


เหมือนของยากสี่อย่างร่างตั่งยาก

เหมือนสิ่งยากได้สังขารท้องทานไหน
เหมือนสิ่งยากที่พบพระสัจธรรมใจ
เหมือนส่ิงใหญ่ยิ่งยากเย็นพุทธธง


เวลาของความรักย่อมมีหมด

เวลาของที่สดย่อมมีเหี่ยว
เวลามีมากหมดหรือหน่อยเดียว
เวลาเที่ยวท่องที่เหลือเรืออับปาง
เวลาบางร่างกายตายกำหนด
เวลาหดบางร่างกายไร้ความเกิด
เวลาร่างถึงร้อยปีหรือเดือนวันเชิด
เวลาเปิดเวลาปิดแล้วแต่วาง
เวลากำหนดให้กายกำหนด
เวลาปลดเวลาปล่อยรอยกรรมจาก
เวลาตั่งใจบุญมีผลมาก
เวลาพรากตั่งใจมากมีผลมากมีผลธรรม
เวลาของแก้วน้ำยอ
่มนับหมด เวลาของถังถดหรืออ่างหนอ เวลาของเหยือกแก้วโลหะกอ เวลาของโอ่งหนอตุ่มแสนดี เวลาของเสื้อสวยใส่มากเก่า เวลารองเท้าเราต่างไหนนี่ เวลาของบางอย่างอยู่นานปี เวลาของบางที่นาทีเดียว เวลาของมีอยู่ตรงได้นาน เวลาของสังขารแตกต่างขอ เวลาของบางอย่างกำมะลอ เวลาอายุยออายุยา

เวลาของโมฆะ

เวลาของโมฆะก็มีหยุด
เวลาสุดสิ้นโมฆะเริ่มธรรมใหม่
เวลาของโมฆะยังหมดได้
เวลาของวันใหม่ไม่เปล่าจริง

งู


ถิ่นดินงูรัดรัดผู้เหยื่อใยผก
รัดรัดฉกฉกาจกรรมอาฆาตไหน
รัดเเล้วคลายคลายแล้วขย้ำรัดใดใด
รัดแบบในในถนัดชอบรัดเอย

ใต้ดิน


ใต้ดินมีอากาศน้อยหรือมาก
ใต้ดินหากไร้อาหารนานแค่ไหน
ใต้ดินมีธาตุแร่ปุ๋ยปลูกอะไร
ใต้ดินในมีสิ่งช่วยต้นไม้งาม

นก


นกเสรีจริงหรือไม่ในเสรี
นกบินนี่นกบินได้ในเหินหาญ
นกเสรีมีผืนฟ้าแผ่นโผนาน
นกใดย่านนานนาบินถิ่นนกใด

วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ไม่แตกต่างฤาแตกต่างไร้แตกต่าง

วรรณไม่ต่างไร้แตกต่างร่างต่างแตก
แตกต่างกันวันเกิดป่วยม้วยต่างแยก
แตกต่างแตกสิ่งแตกต่างสรรค์สร้างใด

วันไม่แตกไม่แตกแยกความแตกต่าง
แตกหรือต่างห่างความคิดรู้ต่างไหน
ไร้แตกต่างหมดปัญหาจริงหรือไร
แตกต่างไปแตกต่างมาหาต่างกัน

วันพุธที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ทานให้สิ่งใดย่อมได้รับผลช้าเร็วแล้วแต่บ่อ

ทานต่อผลทับทวีคูณดั่งห้วงบุญผู้รับ
ทานมากได้น้อยพื้นธรรมจับ
ทานรับมากแม้เคยทำเพียงนิดเดียว

ทานให้ผู้บุญเลิศล้ำแม้ไม่หวังผลกลับ
ทานให้ผู้เลิศรับมากอริยาอรหัต
ทานให้โพธิสัตย์อัตตาวิชชาทัศน์
ทานจัดให้ส่งตรงเธอรับทาน

ทานให้ความรู้ย่อมได้รับความรู้ผล
ทานให้ผลให้แสงสว่างย่อมได้ที่สว่าง
ทานให้ที่เย็นใจใจเย็นชื่นบาน
ทานให้บ้านได้บ้านตอบแทน
ทานให้พาหนะรวดเร็วลัดแล่น
ทานแก่นธรรมแท้แน่ได้แก่น
ทานยารักษาให้ทันทันแดน
ทานให้สบายแสนสุขสมอารมณ์ดี

ทาน

วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ดูเช่นนั้นดูเช่นโน้นดูเช่นนี้

ดูเช่นหนี้ดูเช่นโน้นดูเช่นไหน
ดูภาพภาพดูข่าวข่าวดูใครใคร
ดูอย่างไรดูในธรรมดำ่ทุกข์วาง

เจี๋ยน

อโหสินะกรรมมั่นกำจริง

อโหสิ่งในอััคโขอโหหัน
อโหเหตุอโหหัดอโหกัน
อโหสรรค์อโหสิ่งจริงโอ้โฮ

อโหกรรมนำใหญ่มากงานยากหมด
อโหกฏกฏกำใหญ่ในงานกาก
อโหโอ้วัฏจักรหมุนวนพราก
อโหจากไม่จากเลยไม่จากใจ
อโหสัตย์คำตระบัตตัดสะดวก
อโหพวกอโหพร่อยรอยกรรมบาก
อโหยุทธนายงค์คงต้องพราก
อโหรากอโหราอโหบุญ
อโหจิตอโหกิจอโหศักดิ์
อโหนักเพียรสร้างดีมีอยู่หรือ
อโหร้ายเพียรสร้างบาปมีมากฤา
อโหถืออโหทัศนะธรรม

รอยมือรอยเท้า

รอยมือขาดขวาตบตายซ้ายต่อยสลบ
รอยเท้าสบขาดทำลายร้ายกรรมหลัง
รอยมือขาดทำร้ายใครใจร้ายจัง
รอยเท้าหลังหนักแผ่นพื้นพสุธา


วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ยาก

กินยากมากกินตามปากหรือที่จิต
เดินยากกิจแนวชีวิตเดินมรรคยาก
ยืนยากสิทธิสิทธิที่จิตสิทธิหลาก
นอนยากมากบางคนตรากตรำกรำงาน

นั่งยากแท้คนหลังแอ้สันหลังอ่อน
หายากผ่อนสท้อนทานทานในท่าน
ลืมยากเหลือลืมตาหลับลืมเห็นกาล
จ่ายยากนานดานจ่ายยากตรากตรำมา

ระบายยากเพราะมีกากหรือยึดเกาะ
ใจยากเจาะปลดลดเลาะของของฉัน
จนยากไหนจนยากในทานธรรมทัณฑ์
รวยยากฉันท์สังขารกั้นช่วยสนใคร

อ่านยากเหลือทรัพย์ซ้อนเจือศัพท์อักษร
มองยากสอนช่างซับซ้อนมองไม่กล้า
ดูยากยิ่งกิเลสจริงขุ่นเคืองลา
สบยากหน้าเราต่างนาไม่เหมือนดู

แก่ยากย่นหลไม่แก่ไม่แก่หน้า
เกิดยากมาครายากกรรมคำยากขันธ์
ป่วยยากเหลือไม่คลุมเครืออบายวรรณ
ตายยากนั้นยึดกำขันธ์วันรักตัว

วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

เศรษฐีนวโกฐ

เศรษฐีเศรณีมีฐานฐาน
เศรษฐีทานอุปปัทฐานาอุปถัมถ์
เศรษฐีเยี่ยมเศรษฐียอดทัยยะธรรม
เศรษฐีสัมบัติสุขมานาสุขแดน

สาธุสาธุสาธุ 

ไร้อันดับ

ในความตายไร้อันดับนับใครก่อน
ในความก่อนในความหลังตั่งตรงไหน
ในความจากพรากของรักมากน้อยใด
ในความใหญ่ในความเล็กร่างแข็งรา
ในไร้รู้อันดับไร้ในนับก่อน
ในนับย้อนในนับยังไร้นับร่าง
ในความรักมากก็จากพรากใจวาง
ในลาร้างห่างจากแล้วอันดับใจ
ในความจากพรากต้องเลือกใช่เลือกได้
ในความร้ายแรงอันดับนับสิ่งไหน
ในความรู้สูงอันดับตายโรคใด
ในความกายสวยที่สุดยืดยาวยงค์
ในไร้อันดับในรักอันดับร้าย
ในไร้กายใจความรักมั่นฤาผอง
ไร้อันดับนับวางจับก่อนหลังจอง
ไร้อัตต์ต้องไร้อัตตังไร้อัตตรา

วันพุธที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559

กะ ตันยู


เนื้อเรื่องพ่อที่รักลูกผูกพันธ์ยิ่ง
ทำทุกสิ่งที่ให้ลูกสุขแน่นหนา
ทำทุกทางกายใจจิตแลวาจา
เพื่อลูกข้ามีความสุขยุคเงินมี
พ่อทำได้ในทุกอย่างอำพรางผิด
พ่อถูกผิดผิดลูกพ่อไม่ง้อเหตุ
พ่อล้างให้พ่อสนใจในภัยเพศ
พ่อตั่งเจตจำนงค์ทางล้างขวางใคร
พ่อเพื่อลูกบ้างติดคุกลูกต้องอยู่
พ่อเพียรสู้ทุกทุกทางเพื่ิอลูกใส
พ่อเพื่อลูกลูกเพื่อพ่อหรือผู้ใด
แม้พ่อไม่ในชีวาหาผิดมี

พ่อกตัญญูฆ่าคนเพื่อลูก


ลูกเพื่อพ่อพ่อหินเด่นเป็นพวกบวก
ลูกล้างพวกมาฆ่าพ่อความรักไหน
ลูกหน้าที่มีหน้ารู้เพื่อผู้ใด 
ลูกล้างให้ในล้างคนทำร้ายพรหม 

ลูกกตัญญูฆ่าคนเพื่อพ่อ

วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

เวลาที่ทุกคนมีวิเคราะห์วิตกวิจารณ์ไม่เท่ากัน

เวลานั้นเวลานี้เท่าทันไหน
เวลาวิตกเพราะกลัวตกจากอะไร
เวลาไหนมีวิเคราะห์เคราะห์สำคัญ

เวลาใดวิจารณะญานะเกิด
เวลาเปิดปฏิปทาพาหะส่ง
เวลาเคราะห์สว่างทันวันกลางตรง
เวลาทองของระยิบระยับยล

หยุดวิเคราะห์หยุดวิตกหยุดวิจารณ์เพื่อใคร
เขาวิเคราะห์ให้เขาวิตกใยเขาวิจารณ์เจต
เจตสิกงามยามมาเจตนาสูงสุขาเพศ
เจตนากิเลสกรรมเพราะเจตมีส่องแสงที่ผู้ใด


สนทนากับแม่

รักเธอไม่มีวันหมด

ฉันรักเธอมากที่สุดนุชน้องน้อย
ฉันรักกลอยใจที่สุดบุตรที่รัก
ฉันรักกายสังขารลูกกอดตระหนัก
ฉันรักปักวันแน่ใจในวลี
ฉันรักเธอด้วยดวงใจในแน่แท้
ฉันรักแน่แลตลอดรอดถึงฝั่ง
ฉันรักเธอทุกเวลาให้พลัง
ฉันรักจังฉันรักจริงยิ่งกว่าใคร
ฉันรักแท้แน่ที่สุดหยุดกรรมหนัก
ฉันรักเธอเธอของรักกอดเอาไว้
ฉันรักเธอเพ้อตลอดให้อภัย
ฉันรักใจกายวาจาฐานะธรรมสนธนาธรรม

สนธนาธงธสูงส่งเทิดธรรมพระพุทธแท้
สนธนาแน่สนทนาทำกิเลสหลอกใช้
สนธนาหยุดหยุดสนธนาทัศน์บารมีใด
สนธนาไปสนธนามานากูสนทำ

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ความตายในสังขารร่างกายอะไรจบ

ความตายกลบของสังขารกาลสงไขย
ความตายจบจิตจากจรหรือดวงใจ
ความตายไหนในอัตตังรั้งจิตตน
ความแตกตายทำลายสังขารนานช้าสั้น
ความแตกวรรณความแตกดับกับสิ่งของ
ความแตกตายเพราะกายแตกหลุดยึดครอง
ความตายต้องของความตายกายเปลี่ยนแปร


ตายกระจบตายไม่จบกลบความผูก
ตายกรรมสุขตายกรรมเศร้าตายกรรมหนา
ตายไปก่อนตายไปหลังหมุนเพลา
ตายสังขามาแตกดับนับโลกวาง

วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ปรับความปรุง

ปรุงแต่งไปปรุงคิดไปหลายสถาน
ปรุงปรับการมาปรับปรุงยุ่งคำขอ
ปรุงแต่งใดปรุงแต่งดีร้ายปรวนปรอ
ปรุงแต่งหนอเพื่อสิ่งใดในคำคำ

888

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

อุดหนุนอุ่นสบายกายสังขาร

กอดนานนานเท่าไรก็ได้หนา
กอดนานไม่ไกล้ไหนกอดสบายอุรา
กอดทุกครามีความสุขไร้ทุกข์เอย

กอดแล้วสุขทุกทิพาแลราตรี
กอดแล้วตีตราจองไม่กอดของฉัน
กอดสบายสุขสุขใจสบายวัน
กอดไม่นั้นหรือไม่กอดก็สบาย

 
หมอนเอยผ้าห่มเอย

เพื่อนเพียงส่วนหรือเพราะสูตรเพียงเศษซึ่ง

เพื่อนเพียงซึ้งพึงสัดส่วนเพื่อนพระสูตร
เพื่อนผังพงษ์พงษ์ผังพึ่งถึงสมมุติ
เพื่อนพิสุทธเพื่อนเพื่อนเพื่อ นา
เพื่อนบางส่ิงอาจไม่ใช่เรื่องทุกข์สิ่ง
เพื่อนร่วมพิงพักพิงรวมอุทรฐา
เพื่อนผู้ให้เพื่อนผู้เมตตาเพื่อนยา
เพื่อนสังสาระวัฏฏะนะเพื่อทาง
เพื่อนเพื่อเพื่อนเพื่อนเพื่อแทนแขนหรือขา
เพื่อนเรือนข้าเพื่อนมาเทียบเปรียบสิ่งไหน
เพื่อนร่วมวัฏเพื่อร่วมวัตรหรือวัดใด
เพื่อนกันได้ในเสมอชีวิตา

แผนผังเพื่อน

เก้าล้านความระกำช้ำชอกยิ่ง

เก้าล้านความระกำช้ำชอกยิ่งความทุกข์สิ่งจริงความทุกโยกย้ายเปลี่ยน
ทุกขังเต็มทุกข์ขยายมโหระเตียน
ทุกข์เพื่อเปลี่ยนทุกข์จึงปรับจับทุกข์ใคร
ความทุกข์ตั่งอยู่เพราะทุกข์กำนำหน้าท่าน
ความทุกข์นั้นมั่นทุกข์ทุกข์รับผิดข้า
รับชอบเอยทุกข์หรืองามในสายตา
ความทุกข์จ๋าข้าไม่อยู่ซึ่งทุกข์ธรรม

ความจำที่ไม่ต้องทรงความตรงที่ไม่ต้องจำ

ความทรงจำความเบิกบานงานเบิกบาย
ความเบิกใจในเบิกบานอ่านเบิกถอน
ความทรงใสไม่บายเบิกเพิกลงกลอน
ความทรงถอนในสิ่งร้ายอภัยเพียร

ความจำจองจ้องทำร้ายใจต้องมัด
ความจำจัดจ้องทำร้ายทำลายคลายได้อยู่
ความจำจ้องจับสิ่งกุศลไม่ศลดู
ความร้ายรู้ความร้ายรัดอรรถะทาง

ความจำใดไหนความร้ายในคนจำ
ความจำซ้ำความจำเสียความจำสิ้น
ความจำได้หรือไม่ได้
เพื่อใครยิน ความจำศีลดีที่สุดต้องก็หยุดจำ

วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ยอมหักไม่ยอมคดข้องอหัก

ยอมหักไม่ยอมแพ้แน่คดกฏ
ยอมหักไม่รับรู้อนาคต
ยอมหมดไม่มีคดข้องอใคร


เกาทันฑ์

เกาทันทีที่มีคันเขตคันเกา
เกาทันเราเกาทันฑ์โทษเกาถูกหรือ
เกาไม่ทันกลั่นโทษทางกร่างโทษลือ
เกาทันคือมือที่เกามาเกาทัน

คนทัน

คนทันคนคนไม่ทันหนีไม่ทัน
คนทัณฑ์ทันคนมีทัณฑ์โทษที่ไหน
คนธรรพ์ธงรู้เรียนตรงพอเพื่อใคร
คนทันใดคนทันใจคนทันคน

สินาบุง 

ลำคลานคานคานค่านคลาน

ลำพานผ่านพล่านพาลผ่าน
ลำนานน่านน้านนานนาน
ลำดานดานดานดานดาน

กระจอกกระจิบกระจาบกระจิ๊บกระจ้อย

กระเรียนกระร่อยกระรางการุ้งกาหลงกาเหลือง
กระตั้วกระติ๊ดกระเต็นกระแตกระแต้วชำเลือง
กระสากระทุงกระเบื้องกระทาแก้มเหลืองกะลิงกาลงวันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

Class I. C

ในวรรณะมีวรรณะมีต่างณะ
ในวรรณะต่างวันจะต่างคิดไหน
ในวรรณะมีสามารถเรียนรู้ใด
ในวรรณะยอดเยี่ยมใดในวรรณวัน
ในความต่างที่ต้องเเตกแยกจุดมุ่ง
ในความสูงในความต่ำในศาสตร์ฐา
ในความเก่งสามารถเรียนรู้วิชชา
ในความค่าคุณมนุษย์หรืิิิอวัดใด
ในวันนะในวันโน้นหรือวันนี้
ในวรรณมีเงินต่างกันสามารถใหญ่
ในวรรณมีการันตีใบประกาศใคร
ในวรรณใครใคร่มุ่งสู่พิพากษ์เพียง
ในวรรณเก่าเปล่ากรรมแก่แปร้วันก่อน
ในวรรณถอนได้แน่แท้หรือวรรณฐา
ในวรรณะแบ่งในแบ่งแบ่งอัตตา
ในวรรณหาวรรณในพวกพวกในวรรณ
ในผิวพรรณงามผุดผาดวรรณะผ่อง
ในแก่กะหร่องในอ้วนพีร่างกายใหญ่
ในใหญ่ร่างใหญ่ตรงไหนงามเพียงไร
ในเล็กใหญ่หูจมูกตาสังขาคน
ในสมองในกระโหลกโหนกทุยหนอก
ในสมองออกสมองงามความคิดใส
ในสมองมุ่งหมายวันจับหรือปล่อยใด
ในสมองใสในวิธีตีตนตรา
ในคุณวันวรรณะกาจชาติเชิงรบ
ในวรรณกลบระบบระบอบวันนะไหน
ในวรรณะนักรบจะทำเพื่อไร
ในวรรณไหนในรบรบจบวันยอม
ในวรรณะพราหมพระจะสมณะท่อง
ในวรรณตรองในวันตรงพงษ์เพียรศีล
ในวรรณะพราหมณ์นานช้าเก่งกว่ายิน
ในวรรณพราหม์ผู้ทรงศีลสบายใด

วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

แนว

ชอบแนวไหนชอบแบบไหนในเรื่องหนัง
ชอบแนวฝังแค้นในคาดฝังหุ่นไหน
ชอบแนวบู้แนวคนเหล็กใครไม่ตาย
ชอบแนวร้ายในซ่อนเกมส์เกมส์ซ่อนกล
ชอบแนวลอบเข้าปลิดชีพชั่วฮิตเลอร์ทรราช
ไม่ไม่อาจล่วงรู้ไหนใครฮิตเลอร์
แผนสังหารเข้าปลิดชีพฆ่าเพื่อเกลอ
แนวร้ายเจอเรื่องสังหารล้างเผ่าใคร
ชอบแนวหนังสงครามโลกทิ้งระเบิด
ชอบแนวเจิดอาชญกรสงครามร่วง
ชอบแนวรักพ่อหวงหนักใช้หนี้ทวง
ชอบแนวบ่วงพยายาบาทคาดแค้นคง
ชอบแนวจอมขมังขลังพลังเวทย์
ชอบแนวเปรตอสุรกายย้ายภพได้
ชอบแนวแค้นดายฮาร์ดเอ๋ยคนยากตาย
ชอบแนวกายกรรมวิ่งดิ่งฟัดกรรม
ชอบแนวตระหนกตกใจในสยอง
ชอบแนวร้องทุกระทมคู่กรรมหนา

ชอบแนวรักเมียมากมายเมียหลวงลา
 ชอบในผาเมืองอุโมงค์สว่างจินต์
 ชอบเรื่องบาปแนวสุสานคนเป็นศพ
 ชอบเรื่องครบแนวสืบต่อเจมส์บอนด์เก่ง
 ชอบเรื่องสาบแช่งงนะทะเลเครง
ชอบแนวเจ๋งเกาจิ้งเก่งคาสิโน
 ชอบเรื่องในในเนื้อเรื่องแนวทางจิต
 ชอบไม่ผิดชอบไม่ถูกกุศลจ้า
ชอบแนวเลือกนับดูไปเรื่องชอบตา
 ชอบไหนหนาโวตเรื่องนั้นยอดนิยม


 เฉยเฉย

วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ความสุข

ความสุขแท้เห็นเธอสมสุข
กันจากทุกข์ระทมขังสบายหน้า
ความสุขเอยเจ้าความสุขที่เห็นครา
สุขสมหนาเห็นเธอสุขก็สุขจริง
มีความสุขเห็นเธอสุขสบายดี
เธอมีสุขมีความสุขสมใจจ้า
เธอสุขอย่างทางที่สุขเห็นตามนา
ความสุขหน้าความสุขใจเธอสุขจริง

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ตาบอดคลำช้าง

เมื่อตาบอดคลำช้างอย่างถนัด
เมื่อคราจัดว่านี้นี่ส่วนไหน
กำถนัดถนี่รู้เช่นอย่างไร
จับอย่างไหนว่าเป็นนั่นเป็นนี่คลำ

ตาบอดคลำกำต่างมุมช้างร่างใหญ่
คลำส่วนไหนจับคลำขันธ์นั่นเป็นสิ่ง
ส่วนร่างกายที่ใหญ่โตช้างยืนจริง
ไม่รู้จริงแม้สิ่งชื่อนามแท้ช้างนา

วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

เพื่อนร่วมเกิดเเก่และเจ็บตาย

เพื่อนร่วมเกิดร่วมเเก่และเจ็บตาย
เพื่อนร่วมคลายเพื่อนร่วมทุกข์สุขก่อนหลัง
เพื่อนร่วมหัวเราะเพื่อนร่วมร้องไห้เพื่อนพลัง
เพื่อนคราหนหลังเพื่อนร่วมเรียนแก่แลเจ็บตาย
เพื่อนเพื่อเพื่อนเพื่อนเพื่อไขว่ในขวักไขว่
เพื่อนร่วมใจใส่ในผลประโยชน์มีคุณค่า
เพื่อรวมใจสหายในหยดหยาดวันน้ำตา
เพื่อนร่วมเข็นค่าเพื่อนร่วมคล้ายคำกำอุดมการณ์
เพื่อนอิ่มอุราเพื่อนอิ่มสบายมีความสุข
เพื่อนสหายปลุกให้สูงประโยชน์โภชผลมากหนา
เพื่อนผู้มอบมีมีแต่มอบให้หนี้เพื่อนโขครา
เพื่อนไร้ปัญหาเพื่่อนมีสุขเห็นเพื่อนสบายใจ
เพื่อนสะดวกอยู่ผู้สะดวกสิ่งเพื่อนพิเศษซึ้ง
เพื่อนสุขสบายจึงพึงสุขกายใจเพื่อนไม่ไหลหลง
เพื่อนประโยชน์ยิ่งงามจริงประโยชน์เพื่อเพื่อนยืนยงค์
เพื่อนร่วมต่างคงสงสัยอันใดเพื่อนตอบได้จริง
เพื่อนเอยเอ่ยเอ๋ยเลยต้องมีเพื่อนเพื่อในสังคม
เพื่อนมีอุดมสมเหมาะมากมากบากกำสะหลา
เพื่อนร่วมอุทิศวิศิษใจสูงเพื่อนสูงส่งนา
เพื่อนวิเศษฐาประโยชน์ค่าสูงศาตร์ส่งศาตร์ใด

วันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2559

อนาคตวงศ์พงษ์พระพุทธทรวรวชิรญาน

พุทธอภิบาลพุทธท่านชินวงศ์พงษ์พุทธธรรมศรี
พุทธสัมพุทธาองค์อนาคตกาลผ่านภพปารมี
พุทธเรืองศรีพุทธีที่พุทธะรัตนะจอมตรัย

ยุคเข็นผลัก

ยุคเข็นผลักดันให้นำพวกพรรคดันให้ต่อสู้
ยุคเข็นผลักผู้เข็นกระบวนสูเข็นขบวนข้า
ยุคเข็นผลักไสสู้เพื่อผู้ใดถึงจะถูกนา
ยุคเข็ญผลักหา ธะ ทหารหาญวานวงศ์ตรงใคร
ยุคเข็ญเปรื่องปราชญ์สุงวิชาปรัชญ์ต่ำวิชาเปรื่อง
ยุคเข็ญคนเขื่องยุคเข็ญคนคอดวจีไสว
ยุคเข็ญคนขบยุคเข็นคนทำนำส่งให้ใคร
ยุคเข็นว่าไว้ในรับใช้ถูกพระอวตาร


ศัทธา ทาน ศีล ภาวนา

ศรัทธาทัศน์วัด รัดสัทธานะ ไร้สถานะ
ทานได้ให้พระ ทัยยทานจะมุ่งให้สิ่งไหน
ศีลศีลากะษิณตะศีลนะตะบะใบ
ภาวะนาในในภาวะนาปลูกเมล็ดพันธุ์

ศรัทธาพุทธะองค์ธรรมนำนะพุทธธรรมว่า
ทานที่ให้มาทานต้องได้ไปทานในท่านสิ่ง
ศีลศีเลสุขศีลเป็นสุขเมื่อได้รักษาจริง
ภาวะนานิ่งหยุดเติบโตแล้วหรือพืชผลตาย

ศรัทธาธรรมะเรื่องในธรรมธรรมในปกติเช่น
ทานที่ให้เป็นทานที่ให้ทายทายทานท่าน
ศีลศีลข้อเท่าไรศีลศีลข้อใดสุดแสนสำคัญ
ภาวะนานั้นตั่งมั่นศีลได้ไม่ฆาตคง

หากเคยฆ่าธาตุอันใดเวรกลับคืน

หากขมขื่นเขาคืนฆ่าเวลาไหน
หากเคยคร่ากายวาจาหรือดวงใจ
หากฆ่าใครใครกลับฆ่ามาฆ่าเล็ง


ของบางอย่างมีประโยชน์มากที่สุดในชีวิตคิดคนต่าง

มีบางอย่างเป็นประโยชน์เมื่อใช้สอย
มีประโยชน์สำหรับตนประโยชน์พลอย
มีประโยชน์ประดับประดอยหรือสิ่งใดในธาตุธรรม

ฆ่าร่างขันธ์ฆ่าสัจจะสัญญาาฆ่ากุสาระใจ


ฆ่าร่างขันธ์ฆ่าสัจจะสัญญาาฆ่าศาลาใจ
ฆ่าที่สิ่งไหนในฆาตกาคราฆ่ามุ่งฆาต
ฆ่าร่างกำยำฆ่าเพียงสัญญาฆ่าจิตอุกอาจ
ฆ่าร่างกาย่ฆาตฆ่าวาจายาฆ่าจิตนิพพาน

นักฆ่า

สัมมาทิฐิมิจฉาทิฐิ

สัมสมสำสัมสัมสมสมสัมสำ
มามุ่งกรรมหมั่นมุ่งมามุ่งหมาย
ทิธิทิที่ทิทิที่ทวนไป
ฐิผลิผลกุศลใดในกรรมวน

มิจมิตรมิดมืดมืดมิตรมิดมิทมิิด
ฉาริษฤทธ์ริดรอนสิทธิฉาฉาฉา
ทิธิทิที่ทิทิที่ที่ทวนมา
ฐิผลิผลอกุศลาในคราวน

ใส่กลอน

วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2559

อบอุ่น

อบอุ่นอุณหภูมิช่างพอดี
อบอุ่นที่อุ่นอู่นาภาษาสวรรค์
อุ่นอบอบอุ่นผ้าห่มอุ่นอบพัน
อุ่นอบวันไม่หนาวลมลมลมลม
อบอุ่นที่อุ่นอกภกอบอุ่น
อบอุ่นเพราะมีคุณบุญเสมอ
อุ่นอบใจรักษาอุ่นอบเธอ
อุ่นอบเสมอสม่ำรักษาใจผ่องสบาย

นาบุญพรสวรรค์พลังการฝึกฝนและวิธีการ

นาบุญงอกเงยเงยงามได้
พรสวรรค์ใส่พานให้จากสวรรค์
พลังเพียรดีร้ายภายพันธุ์
วิธีการธงนั้นนำพริบตา

ยักษ์


ยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์ไหนญาติ
ยักษ์อาชญาหนาทศพักต์
ยักษ์ญาติญาติยักต์พวกหยัก
ยักษ์ยักษ์กันหนักอวตาร
ยักษ์ใหญ่เยื่ยมยักษ์ญาติยักษ์
ยักษ์กักยักษ์กันยันขา
ยักษ์เพื่อนเพื่อนยักษ์ยักษ์ยา
ยักษ์หนาญาติมรรคยักษ์ไป
ยักษ์มากยากมรรคยักษ์ใหญ่
ยักษ์ใหม่ใหญ่มากยากมุข
ยักษ์เยี่ยมยักษ์ยอดพวกผูก
ยักษ์ถูกยักษ์ผิดฤทธิ์เรือง
ยักษ์ใหญ่ใหญ่ยักหนักบท
ยักษ์พลผลยักษ์หลักใหญ่
ยักษ์ไร้ไรยักษ์เขี้ยวใคร
 ยักษ์ร้ายไหนใหญ่ยักษ์กัน
ยักษ์วันนั้นยากลากหลัก
 ยักษ์พักต์ยักษ์พากย์ยากให้
ยักษ์สุราสุรสงครามสู้ใคร
 ยักษ์ไปยักษ์มาฆ่าแนว

คนละพวกกับยักษ์

หยุดท่องเที่ยว

หยุดท่องเที่ยวเทียวท่องหยุดยุทธหยุดหยุด
หยุดท่องยุทธหยุดท่องเที่ยวเหลียวแลไหน
หยุดผู้อื่นหยุดท่องเที่ยวเหลียวแลใคร
หยุดเที่ยวไหนใยยื้อยุดหยุดเที่ยว

ขันธ์

รับขันธะละขันธุลุขันธิ
ไร้ขันธ์หนี้ลี้ขันธ์หน่ายร้ายขันธ์หน่วง
มีขันธ์ธงมีขันธ์ธามีไขทวง
มีขันธ์ท้วงมีขันธ์เที่ยวมีขันธ์ไท
ลงขันธ์เทียบเรียบขันธ์แถวแร้วขันธ์แถบ
ไร้ขันธ์แบบแคบขันธ์บีบรีบขันธ์หงาย
ละขันธ์ท่องลดขันธ์เที่ยวละขันธ์ใคร
ลาขันธ์ใส่ไร้ขันธ์สุขขันธ์ทุกข์ลา

วันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559

ธรรมชาติที่มนุษย์เอาชนะไม่ได้

เรื่องเกิดตายในสังขารชาติกำหนด
หน้าที่เกิดให้กำกำไว้ชาติของขันธ์
ชาติกำหนดนี่ต้องทำต้องเป็นวรรณ
ชาติชี้นั่นชาติชี้นี้คนสังคม
เก่าชเเลแก่ชราเวลาหด
ชราเอยชราหมดดึงกลับกู่
ร่วงโรยไปเปลี่ยนแปรไปหลายคนครู
เก่าแก่ดูพยายามอยู่ยืดชีพนาน
มรณามรณังพังตั่งไม่
ตายจากใดระยะแตกแหลกไม่อยู่
พลัดพรากใดเกิดดับไปของสูตู
แตกตายอยู่กายแตกตายมลายไป
โสกะโศรกจองไว้โลกทุกข์จ้องจด
โศรกกำหนดภัยมาบดภัยวัฏฏะ
โสกะกอดรัดโศรกกัดพิบัตปะทะ
โสกมีนะสักกังมีโสกะเทียม
ปริเทวะเวทนานะเขาชี้ช่อง
รำพันจองพิรี้พิไรรำพันอยู่
วนวนไปรำพันไร้เหตุผลดู
รำพันผู้หลงนั่นเราเขาของมี
ทุกขังกักทุกขังเกิดกิเลสต้อง
ทุกขังท่องหนีทุกเข็ณต้องดีขึ้น
 ทนสภาพทุกข์ไม่ได้บีบคั้นดึง
 ทุกข์มาถึงเหมือนขังตรึงมีไข่ฟอง
โทมนัสเสวยอัตต์ว่ายงยืน
เสพสิ่งคืนให้เสวยอารมณ์ข้า
โทมนัสเสพเสวยสิ่งธรรมมา
 เสวยนะเสวยน่าเสวยใด
 อุปปายาสอาจยาตราอุปปัตเรื่อง
อุปาเรือนอุปปายาสคับแค้นผง
 อุปยาสอัตตานาจุดติดลง
 อุปปัตส่งคับแค้นตรงไม่หายไป
วันพุธที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2559

เมื่อร้องให้

เมื่อร้องให้เราต้องให้ให้ให้ให้
ไม่ร้องให้เพราะไม่ต้องร้องให้จ้า
ร้องให้สั้นร้องไห้ยาวนานกัปป์นา
ร้องให้จ้ามาร้องให้ในไห้ตรอง

ร่างร่างกายมีแปรปรวนเปลี่ยนไป
ไม่มีใครบังคับสังขารได้ทุกข์สุขหนา
สังขารมีเจ้าของจองสิทธิสมมุตินา
สังขาราไม่เที่ยงแท้ผู้มีจอง

ตามใจในกรอบศีลมรรรค

ตามใจในกรอบศีลมรรคธรรม
ตามใจนำให้นำตามกรอบ
ตามใจจิตผู้คิดเห็นชอบ
ตามใจกรอบศีลธรรมแท้มรรคา

มักมรรค


แจ้งจำนงค์ไม่หลงไหลตาสว่าง

แจ้งกระจ่างกลางดวงตาหาสิ่งไหน
แจ้งจิตเจตเหตุที่สุดนุชแนวใด
แจ้งแถลงไหนในแถลงแจ้งจำนงค์
แจ้งสว่างช่างแสวงแสงสว่าง
แจ้งคำอย่างมีสิทธิขานมีสิทธิหา
แจ้งกระจ่างพร่างพริบพราวพรรณา
แจ้งไขหาหาสิ่งใดในเรื่องแจง

พ่อของฉัน แม่ของฉัน

พ่อของฉันพ่อขยันพ่อกำหนด
พ่อพรหมบทผู้้ให้ก่อพ่อของฉัน
พ่อมีให้ที่กำเนิดให้ข้าวปัน
พ่อของฉันเขาหมั่นให้ใจสุดพรหม

พ่อไม่ใช่ของฉัน

แม่ของฉันเขาหมั่นสอนละครโลก
แม่คอยโบกพัดวีให้ใครเบียดฉัน
ใครเบียดเบียนเพียรโบกโบกเบียดเบียนกัน
แม่ของฉันนั้นสอนสิ่งโลกมายา
แม่ของฉันเป็นครูนั่นอาจารย์นี่
แม่ป้อนดีสิ่งงามสิ่งโลกพิงใฝ่
แม่ทั้งให้แม่คอยเลี้ยงทานอะไร
แม่ฉันให้ในทุกสิ่งที่โลกดี

แม่ไม่ใช่ของฉัน

ศีล


ศีลสินศีลป์สีศรีศีสินศีลศีล
ศีลหลักบิ่นศีลลำบากสากถือสา
ศีลฆ่าสัตว์ตัดชีวีทำยากครา
ศีลในฆ่าหน้าอาชีพหยิบยาเยียว
ศีลละเมิดเลิศระเบียดเสียดขันธ์สุข
ศีลทำทุกข์สิ่งของเขาเขาไม่ให้
ศีละวัตรศีลเขาตัดวัดใจใคร
ศีลสุขใดในมีศีลยินยลดู
ศีลกาเมศีีลเกมาซ้อนซ่อนซุก
ศีลซ่อนถูกศีลซ่อนผิดกาเมฉา
มิจฉาทิฎฐิกาเมรัดของใครครา
กาเมหยากาเมหวัดจัดของคน
ศีลมุสาวาทาวาดหวาดวาจา
ศีลมุสาหนาไม่สุขไม่สุขสวย
โกหกไปเพื่อสิ่งใดไร้เรื่องมวย
โกหกช่วยโกหกฉ่ำทำไม่ได้จริง
ศีลสุราในยาเมาเขากลัวจัด
กลัวขันธ์ขัดกินเป็นยากินเสริมร่าง
เพิ่มความกล้าไม่ใช่เราเมาอยู่กลาง
เสริมพลังเมาไงงังไม่ใช่เรา

ห้ามเห็นต่างห้ามเห็นติดห้ามเห็นแตก

ห้ามเห็นแปลกห้ามเห็นแยกไม่เหมือนฉัน
ห้ามเห็นย้อนห้ามเห็นยอกห้ามใจทัน
ห้ามทำนั่นห้ามทำนี้ไม่ถูกใจ


ไร้ความคิดไร้ความเห็นไร้ปัญหา

ไร้เรื่องมาไร้เรื่องไหนในไร้เรื่อง
ไร้เวทนาไร้สัญญาไร้แรงเรือง
ไร้ผลเนื่องไร้เครื่องผูกไร้เครื่องพันธ์

ทรราช

เงื่อนที่แก้ไม่ได้


ความรักที่ไม่มีเงื่อนไขในเงื่อนของ

เงื่อนงำต้องเงื่อนพันผูกถูกเงื่อนไข
ผูกพันพันวันหน้าที่ผูกพันใย
ผูกเงื่อนไขในวันที่ไม่มีตน


วันอังคารที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2559

ภาวะนี้ภาวะหนี้หนีไม่ได้

ภาวะไหนในภาวะนะรับเขา
ภาวะเรื่องภาวะรับกรรมงานเงา
ภาวะหนาวภาวะร้อนนอนนั่งยืน

ภาวะนา

ภาวะที่ขันธมารอภิ
ภาวะธิสมาธิอภัยนะ
ภาวะสนพอใจจิตหรือไม่จะ
ภาวะนะสถานะภาวะนา
ภาวะปกตินะภาวะน่า
ภาวะหนาภาวะบางยังรับได้
ภาวะกำนำหน้าที่โกรธเกลียดกาย
ภาวะไหนในภาวะนาบุญดี
ภาวะนาหินนะหรือละไม่ปลูก
ภาวะนาบุญถูกปลูกงามศรี
ภาวะนาดินณ.ดินนาดี
ภาวะนาแห่งที่มีผลนา

ศรัทธาสัตย์ทาสัตว์ทา

สัตย์ฆ่าสัตว์ข้าสัจค่า
สัตย์จาสัจจะสัตว์จา
สัทถาศรัทธาสัจธรรม

วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2559

กรรโชก

กรรโชกเลือดกรรโชกร่างกร่างขาดหวิ่น
เข่นฉีกชิ้นหวิ่นขาดเช่นหวิ่นขาดฉา
ขู่กรรโชกร่างฉีกโชกชากชิ้นนา
ขู่ชากคร่าชีวาเช่นฉีกชิ้นกรร

วันอังคารที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2559

ภูตกับพูด

พูดไม่เปล่าเล่าไม่แปร่งแล่งไม่ปด
ภูตภูพจน์ภูตสักขีพระเทวถา
พูดเพราะพูดภูตเพราะภูตมีเทวตา
ภูตรักษาคราพูดใสไร้มั่นคง

ฐิติภูตัง

กลุ่มใด

กลุ่มใดคณะไหนใจพวกเดียว
กลุ่มเกี่ยวเกลียวกันมั่นจิตที่
กลุ่มเป็นมากลุ่มเป็นไปกลุ่มใดพลี
กลุ่มบารมีกลุ่มกรรมบทเบียนกลุ่มเพียรละใด

ลุ่ม

วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2559

งานแต้ม

กรรมแต้ม้าคราแต้มนับกลับแต้มน้อย
คล่องแต้มรอยคอยแต้มรรคจักรแต้มไหน
การเก็บแต้มให้ใด้แจ่มสุดสวยใจ
เก็บนับใดในเก็บเเต้มแต้มม้าตา
คล่องนับแต้มแจ่มนักต้องจ้องเก็บกิจ
จองมิ่งมิตรติดแต้มต้องแต้มคอยหา
คราเก็บแต้มเป็นงานคล่องมาดมุ่งมา
เก็บดาราเก็บดวงดาวสกาวเดือน
นำแต่งแต้มแซมแต่งต้องจ้องแต่งจุด
แต้มสวยสุดดุจสวยดาวพราวพรากเพื่อน
สวยสุดจุดดุจเหมือนสวยแต่งได้เตือน
ว่าแต้มเรือนเตือนแต่งได้ในสีใด

ม้าลาย

วันพุธที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2559

ขอให้เธอปลอดภัย

ขอให้เธอปลอดภัยไร้กรรมติด
ขอให้เธอมีชีวิตที่สุขใส
ขอให้เธอมีทุกสิ่งได้ดังใจ
ขอให้เธอหมดเรื่องไร้ในไม่งาม
ขอให้เธอพ้นโพยภัยในวัฎฎะ
ขอให้เธอจำไว้นะฉันมาให้
ขอให้เธอมีความสุขศีลใจกาย
ขอให้เธอมีร่างกายแข็งแรงดี
ขอให้เธอมีคุณธรรมร่วมความรู้
ขอเทวดาสู่ในใจเธอไม่หมองศรี
ขอให้เธอมีความสุขไร้ธุลี
ขอให้เธอมีสิ่งดีดลพ้นเวรภัย


อรณิชา(อัญชิสา)

เรียกแม่ก่อนสามครั้งก่อนเรียกพ่อ

รักแม่นี้งดงามหนอแสงสว่างทางเบิกให้
เรียกแม่ก่อนสามครานี่แม่สุขใจ
แม้เรียกพ่อจะครั้งไหนในรักครวญ

พ่อแม่นี้มีคุณนักจักใดตอบ
พระคุณมอบตอบบุญคุณหมดมีไหม
พระคุณเอยพระคุณพระผู้สร้างใคร
พระคุณในหากไร้คุณหนุนนำนากตเวทีกฏบอกที่เวทีเกิด

กฎกำเนิดเกิดมาที่ผู้สร้างให้
กฏเวทีกตะที่ทำถูกใจ
กตใดใดในเวทีนี้น่ากลัว

คนดีที่ไม่มีบุญคุณ


คนดีทีไม่มีคุณบุญไคล
คนดีสุดดีใดในเขาไม่สนสนสน
คนดีที่ใดดีน้ำใจดีเพื่อใครคน
คนดีที่บุญผลคนดีล้นคนของใคร


คนดีไม่มีบุญไร้ดีคุณบุญไม่มี
คนดีที่ไร้ศรีความดีที่ถางทางไหน
คนดีเพื่อใจดีคนดีมีใจสิ่งใด
คนดีเป็นไฉนคนดีใดในไร้บุญ

คนดีที่กุศลาสิ่งทำมาส่งเตือนสน
คนดีไร้บุญคนรับเขาจนหนี้มากมาย
คนดีไร้ใดดีไม่มีที่เก็บบุญไว้
คนดีหนี้มากมายใช้อย่างไรจะหมดดี

คนดีไร้คนสนดีใดคนดีใดใด
คนดีไร้บุญใสกรรมผลักใสให้ผิวเผิน
คนดีไร้บุญคุณทำถูกหนุนกำเดินเดิน
คนดีที่ดีเยินอาหารเหิรให้ลอยไป

วันอังคารที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2559

คนร้ายอันดับ

คนร้ายอันดับหนึ่งซึ่งอาสามาส่งสาน
คนร้ายอันดับมารที่ส่งสารมาส่งเสริม
คนร้ายอันดับสุดสุุดสุดสุดรุดแต่งเติม
คนร้ายอันดับเพิ่มความร้ายร้ายให้คนไร
คนร้ายอันดับไหลหลับไฉนทำผิดศีล
คนร้ายอันดับสิ้นความสุขสันต์วันหรรษา
คนร้ายอันดับเหนือกว่าคนร้ายในบันดา
คนร้ายอันดับค่าคุณเพราะความรู้ร้ายใด
คนร้ายอันดับรู้ความร้ายร้ายร้ายใดตอบ
คนร้ายอันดับมอบความสุดร้ายเพราะกรรมไหน
คนร้ายอันดับที่เท่าไรแถวแนวผู้ใด
คนร้ายอันดับไหนบุญคุณใดบุญคุณคงผู้มีบุญคุณ

ดวงตาเห็นทำ

ในดวงตาในสายตานอกสนตนในสายยลในแสงตาวิญญาถึง
ในสายตาทำอย่างไรมองพบซึ่ง
สายตาถึงตรึงสายตาครามองทำ
ในแสงไฟในสายตาคราพบสุข
ในสายตาวิญญาสุขงามสุขใส
ในแสงตาแสงอาทิตย์งามจับใจ
ในแสงให้ความอบอุ่นหรือร้อนแรง
ตากระทบทุกข์สุดจบหรือสุขจาก
วิญญายากวิญญูใยไร้ตนที่
ตาเห็นอยู่หรือวิญญาสะสมคลี
ดวงตามีธุลีผงคงบังตา
ดวงตาในในดวงตาไม่ปกปิด
ดวงตาจิตในตาแท้ไม่มีของ
ดวงตาในในดวงตาค่าควรตรอง
ดวงตากล่องกุศลาธรรมมาจริง

ขุมทรัพย์

เมืองงดงามอร่ามระเรืองงามเครื่องทองทุ่น
กำแพงพระอุ่นระยิบระยับวิบวับแสงหล้า
ตะวันกระทบกำแพงแก้วครบเครื่องพลอยมุกดา
แก้วกัลปังหาหอยสังข์งามตาพระแพทองใบ
งามยอดระยับประดับดาวเด่นเพ็ญแพเพชรพลอย
ระยิบระย้อยแก้วงามประดับงามจับพลิ้วใส
พระทงประทิวสวยแพทองลิ่วจับตาพราวพราย
ประตูทองใสสุดงามประกายซุ้มช่อชมวง
ทองไหลไหวพริ้วหยดหยาดงามปลิวดอกใบพร่างผุด
ร่ำรวยงามดุจเกินมนุษย์บรรจงลวดลายวาดไว้
กำแพงแก้วแท้ทองทิวประเทียบสลักลันได
เพชรพราวสุกใสทองคำหนาใสงามในลั่นดาน
ทองงามผนังแพรพริ้วงามดั่งลวดลายลายแตะ
เสาสูงเพชรเเกะพระแปะทองเด่นดุจเขี้ยวเพชรหงาย
เชิงชั้นมุงบังงามแกร่งโขดตระกรังศิลาหยกใย
เชิดเชิงมุงใหญ่สไลสลับทับแท้ทองทา
ชง่อนชโงกศโลกเสลาราวสร้อยกระหวัด
ผนังพระดัดดุจดาวดุจเดือนเลื่อนลอยเมฆฟ้า
พระแท่นพระทองบันรองบรรลังเครื่องตั่งทองตรา
พรมทองแววตาพลับพลาวิจิตรวลิตอลังค์
แสงแพรววิจิดงามพิศสัมผัสดังทัศน์แสงสรวง
ระย้าเป็นรวงระเริงระบังพราวพลอยแสงฝา
 บังตากรองทองสุกปลั่งลวดลายดังแสงทองทา
เเผ่นพื้นแข็งหนาประดาประดับมุกแพรวพโยม
 แพพื้นพลอยหยกสลับดังโลกอ่อนเข้มวิถี 
สลับสูงที่ประแท่นประทับรับสุขเสกหา
เพดานก็งามเหมือนข้ามเหนือโลกทุกที่พบพา
พลิ้วแพรระยาผ้าทองระยิบระยับแนวทาง

เมืองงามตระการเยี่ยงทะยานยักษ์สิ่งใดครบมี 
ฤามีทุกศรีแต่ไม่ครบศีลสิ้นวันสุขสันต์
 ศาสตร์ศรีมีศีลปุปะขาดหวิ่นฤาไม่สำคัญ
เมืองงามสุดพรรณนาเมืองทิพย์ทรุดพริบตาทรง

วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2559

ภาพสวยงาม

ภาพสวยงามในยามใจได้ถ่ายทอด
ภาพสวยกอดสิ่งสูงค่าคราสะสม
ภาพสวยมองงามจิตใจบายอารมณ์
ภาพสวยพรหมประทานให้มีพลัง
ภาพสวยงามตามวจนาวาจาภาพ
ภาพสวยจับประกายวับการสิกขา
ภาพสวยสุขเห็นเเล้วสุขศุกร์เวลา
ภาพสวยมาเวทนาทุกข์ทุกข์ทน

าพสวยงามในให้ความประจักษ์แจ้ง
ภาพสวยแพร่งพรายพริบพริ้วละออพริ้ม
ภาพสวยพิมพ์หรือเขียนวาดแรงเบาพิมพ์
ภายสวยยิ้มยามยอดหญ้าโบกโบยบำ
ภาพสวยรวยปัญญายิ่งปัญญาเยี่ยม
ภาพสวยเตรียมอัตตราสิ่งสุขสังขาร
ภาพสวยทุกข์เป็นปลดทุกข์ทุกข์เฉพาะการณ์
ภาพเบิกบานโบกโบยบินผินผกปลิว

ภาพแสงงามท้องฟ้าครามงามจับจ่อ
ภาพแสงคลอละออไรดวงจันทร์หล้า
ภาพสดใสในฉูดฉาดภาพมายา
ภาพสีตาครางอกงามอร่ามขจี
ภาพเนินเขาคราวลดหลั่นวันแสนสวย
ภาพสุขช่วยรวยความสุขกินอิ่มหมี
ภาพเวิ้งว้างกลางเวิ้งวนโขดเขาคี
ภาพแสนดีบอกจิตที่สบายใด
ภาพดวงจิตในนิมิตในนิมุต
ภาพดวงผุดกระพริบพริบจันทร์ดาวศรี
ภาพพลผ่องพลพลาพระไพรี
ภาพใสสีขจีพุ่มสุมทุมพรรณ
ภาพแทนคำนำวาจาปัญญาปลุก
ภาพสวยสุขเขาเล่าแดนสุขสุขา
ภาพโบราญภาพเก่าเก่ายิ่งเก่าครา
ภาพเหนื่อยตาภาพเหนื่อยใจในเหนื่อยคน

ผู้ให้ภาพผู้รับภาพ

นึกถึงเรื่องนอกโลกเพราะนึกถึง

นึกถึงซึ่งสิ่งเหนือโลกเริ่มฉไง
นึกถึงเพียรศึกษาเครื่องนำออกไป
นึกถึงในใยต่างนะจ๊ะต่างดาว์

เข้าใจผิดอะไรในหมายความ

เข้าใจตามเข้าตรงจำนงค์ไหน
เข้าใจคนเข้าใจแท้เข้าใจใคร
เข้าไปในเห็นดวงใจของใครกัน


วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2559

ของหนาแน่น


กรรมไม่ดีมีหนาแน่นมีแน่นอน
กรรมดีก่อนมากอักโขดีนักหนัก
กรรมไม่ดีมีมาส่งผลใหญ่นัก
กรรมดีกักขังความดีถังข้าวสารเต็ม
กรรมไม่ดีที่เกิดแล้วหรือจะเกลี่ยไกล่
กรรมดีใดสง่างามงามที่สุด
กรรมไม่ดีร้ายเหลือใจกลัวกรรมทุจ
กรรมดีดุจเขามอบให้ใส่ตั่งพาน
กรรมไม่ดีมีร้ายแรงแรงร้ายใด
กรรมดีใฝ่มุ่งไม่ไฝ่เขาให้ชอบ
กรรมไม่ดีหนาแน่นปลักตมโคลนกรอบ
กรรมดีมอบสิ่งดีไว้ในความดี

นามนั้นสำคัญมีเหตุ

นามเจตจำนงค์หลงไหล
ฤานามหลอกเเล้วเพื่อใคร
นามในใสนามยามตรง
นามเนื่องนามแหน่งแทงตรึก
นามนึกนามนับข่ายหน้า
นามไหนนามใครร้ายครา
นามว่านามดีที่ใคร
นามนับนุงนังผังไฝ่
นามไหนในวงวนหว๋า
นามหลอกหลงไหลบูชา
นามหนาเพราะชอบไม่ชอบใคร
นามพิสุทธิพุทธวิสิทธิ์จิตวิเศษ
นามเจตนาหลอกสัทธถา
นามใหญ่ยิ่งยิ่งใหญ่ในตา
นามศักดาประกาศแกล้วถเกริงไกล
นามกระจอกกรอกได้จิ๊ดไม่จุ๊จุ
นามพอกกุศลาข้นคนแน่นหนา
นามทะลุปรุปล้องข่ายเครือใครครา
นามอัตตาของผู้ใดถือให้กรรม
นามมโนอโหกรรมไม่บังปิด
นามอุทิศให้ให้ให้ง่ายงานสัม
 นามร้ายร้ายฤาไม่มีในโลกนาม
นามนานามยามใครคิดให้นามนำ
นามแน่หลงส่งให้เกิดกรรมกำกิจ
 หลอกให้คิดหลงนามในกายจิตค่า
นามนิ่มนวลนุ่มนามนั้นไหนหนองนา
 นามนามนาว่าสมนามนามนาม

อุตสาหะทำกรรม

เมืองอุตสาห์ทำกรรมนะกรรมดีร้าย
เมืองสบายในต่างจากอุตสาห์สิ่ง
เมืองอุตส่าห์พยายามมานะจริง
เมืองอุตสิ่งดิ่งทั่งแกร่งกล้ากิจใด

Industry

วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2559

อยู่ในโลก อยู่นอกโลกธรรมแปด

อยู่ในแอดออดโลกนาศีลาผัง
อยู่มีลาภเสื่อมลาภมีโลกแน่ตังค์
อยู่ในฝังจิตฝังใจเสริญนินทา
อยุ่ในยศเขาอาศัยยศให้พึ่ง
อยู่ในพึงความพอใจมุติสมสุข
อยู่กับความเทียมเท่าหาความทุกข์ทุกข์
อยู่กับสุขของตนไหนใกล้สิ่งบุญ

อยู่นอกโลกกระทำแปดแผดกระพือ
อยู่นอกหรือนินทานั้นสรรเสริญหาย
อยู่นอกโลกมีลาภแล้วเห็นอันใด
อยู่นอกโลกคราวลาภหายเข้าใจจริง
อยู่นอกโลกเขามอบยศช้างกายใหญ่
อยู่นอกไหลหลงยศไร้เขาเลิกพึ่ง
อยู่นอกโลกมองเห็นสุขสุขเห็นจึง
อยู่นอกโลกยิ่งทุกข์ตรึงหมดทุกข์พลัน

วันพุธที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2559

กรรมไม่มีใครช่วยใครใด้หากผลของการกระทำมาถึง

สัตว์ทั้งหลายมีงานซึ่งบังคับหลอกกิเลสแล้วนั้นหน้าที่

เป็น ของตน เป็นทายาทแห่งกรรม มี

กรรมเป็นที่มีกำเนิด มีกรรมเป็น
เผ่าพันธุ์ กรรมมีกรรม เป็นที่พึ่งพักอาศัย

กรรมมีไร จำแนกให้ร้ายประณีต

ใครทำใดเมื่อถึงได้ผลกรรมขีด

กรรมประณีตกรรมเลวร้ายในงานกรรม

9 มีนาคม 2559

http://arediffer.blogspot.com/
วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2559

หนังสือบางเล่มไม่น่าสนใจที่จะศึกษา

ในวิชาบางประเภทช่างน่าสน
เรื่องบางเรื่องไร้ประโยชน์เพื่อตัวตน
บางความรู้ไม่น่าสนบอกต่อไป
บางเรื่องไรในน่าสนคนกุศล
ในหนังสือหนังสือตนดูภาพไฉ
ตัวหนังสือเขียนหนังเสือจารึกใน
วิชาใดในวิชาสารพันสัมมาทิฐิ 

รูป

รูปรูปังสังขารารูปไร
รูปงามไหนไม่งามยามกายแตก
รูปหยาบหรือละเอียดถึงถูกแบ่งแยก
รูปผิดแผกรูปปราณีตรูปังพัง

เวทนานานำที่ทางแห่งนา
เวทนากิเลสาอานุสัย
เวทนารับรู้ต่างมุมมองใจ
เวทะใดเรื่องนำไปในใจตน

สัญญาสัญญีสูงยงค์
สัญคงสัญคมสมความ
สัญญาสนยิ่งสุดหนาม
สัญความจำได้รู้กอง

สังขารสังข์ไขในสังสาร
สังขุกาลขารสงไขยในสังข์ของ
สังขารากองเวลากรรมยึดครอง
สังขารปองของสุขขันธ์สันต์ไขยืน

วิญญา ณ.วิญญู วิญ ณุญา
วิญญาติมา วิญญาติไป ในหมดยาธิ
วิญญานัย วิญญานอกวิญญาปราชญ์
วิญญานพรากจากกายแตกแยกเพื่อใด

ค้น


ค้นคิดค้นรากแก้วนะพระแก่นพุทธ
ค้นสมมุติที่มีสมพรมบังฝ้า
ค้นคนใดเห็นตนเรากระจกนา
ค้นคนคว้าค้นปัญญาของตนๆ

ค้นคว้าหาความรู้ยิ่งปัญญาใคร
ค้นคว้าไปเห็นปัญญาเรื่องคิดหา
ค้นคว้าเห็นปัญญายงค์เยี่ยมปัญญา
ค้นหาข้ามีของข้าข้าไม่มี

ค้นหาความที่เข้าคว้าปัญญายล
ค้นคว้าสนที่เขาวนคนอัตถา
ค้นคว้าเห็นค้นคว้าดูตนเองมา
ค้นคว้าหาใบไม้ยายามจากจร

ค้นหาคราสนเวลาเราร่ำเรียน
ค้นหาเพียรนั้นกิเลสกิเลสา
ค้นหาค้นค้นคิดค้นปรัชญา
ค้นดูคราตนก่อนหนาข้าผูกพัน

ค้นคว้าตนวนก็รู้ดูก็เห็น
ค้นคว้าเป็นไม่วนเห็นไร้สุขขา
ค้นคว้าเพียรออกจากกองกูลธรรมา
ค้นคว้าหาคอนเวลากายแตกตน


วันอังคารที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2559

30 สิ่งใดมีเกิดขึ้นย่อมมีดับไปธรรมดา

สิ่งใดมีเกิดขึ้นย่อมมีดับไปธรรมดา
สิ่งใดมีเกิดมาตั่งขึ้นดับได้
สิ่งใดมีอัตตาเป็นทุกข์สุขใด
สิ่งตามดูไปสิ่งไหนของเราวันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

เจรจาพาทีวลีคำพูด

วจีีบอกพูดวาจาเสียงปูดคำพูดบอกไว้
คำพูดเป็นนายนายเหนือคำพูดสัญญาไม่คลาย
พาทีว่าไว้สัญญาไม่หายคำในตอบจริง

หลักฐานสัญญาจ้าง


ทำบุญร่วมกันแล้วไม่แคล้วเหตุ


ทำบุญร่วมกันแล้วไม่แคล้วร่วมเหตุ
ทำบุญใจเจตไม่เจตนาบุญพาสุขให้
ทำบุญไม่เจตฤาแม้จิตเจตจำนงค์อะไร
ทำบุญเอาไว้ใครให้สิ่งใดใครรับพบวัน
ทำบุญญาติบุญนาบุญนำหนุนสินบนนับจับ
ทำบุญสุดนับทุนเคยให้กลับจับนับญาติหน้า
ทำบุญร่วมชาติใส่บาตรร่วมขารเรื่องเดียวกันนา
ทำบุญร่วมมาแล้วมาไม่สนแก้ไขที่ใคร


ติดสินบนหรือระดมทุน

ทาน

ทานสิ่งใดย่อมได้รับผลตอบ
ทานที่มอบย่อมมีคุณาผล
ทานให้ไปย่อมได้ผลตน
ทานสุขสนหรือทานผลผลิตัว


ทาน10อย่างที่ไม่ควรให้

http://dhrama10.blogspot.com/2013/05/blog-post.html

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=373815496062205&id=222085381235218&substory_index=0

http://thaimisc.pukpik.com/freewebboard/php/vreply.php?user=dokgaew&topic=5696
ประทับใจประทับจิตประทับจด

ประทับบทประทับบาดประธาตุบ่ง
ประทับเรื่องประทับรอยประทับคง
ประทับจงประทับจำกรรมมีจริง

วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ความหวังที่แท้คือเห็นเธอสุข

ความหวังที่ถูกเมื่อเธอสิ้นทุกข์
ความหวังอย่างไรไม่เท่าเธอสุข
ความหวังที่ปลูกเมื่อเธอได้ทำ

ป๊อกแป๊ก@โคกสว่างสระบุรี

แป๊กที่ความสว่างโคกสว่าง
ป๊อกแป๊กบ้านเอยเส้นทาง
บ้านป๊อกแป๊กอย่างสว่างสระบุรี

ปิยะธิดา

วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

เกิด แก่ เจ็บ ตาย ไม่มีสังขาร

เกิดนำกาลมาเพื่อใครในไฟขันธ์
แก่นะแก่สังขารแปรปรวนเปลี่ยนวาน
เจ็บสังขารมีสงไขใจกายา

เกิดมาเพื่อทำสิ่งเดียวเทียวมาเกิด
แก่เพื่อเกิดความไม่แก่แน่ใดหา
เจ็บเป็นผลที่มุ่งหมายกายใหม่ครา
ตายกายาสะสมสาตาเป็นไฟ

เกิดว่าเป็นเกิดว่าอยู่เกิดว่าคือ
แก่แน่หรือคือแกแกแกเเน่กว่า
เจ็บขันธ์ของเติมเต็มขันธ์ถ้าเก็บตรา
ตายนั่นมาถึงสถานะธาตุใคร

เกิดเพราะกิจและอกิจกิดกฤษกฤช
แก่เพียรกิจเพียรศึกษามงคลจ้า เจ็บมาเกิจมามาเกิดเพื่อเจ็บมา ตายกิจหนาหากิจไว้ไป

ธรรมะจัดสรรสวรรค์สุด

ธรรมะพุทธดุจสถานการปฏิบัติ
ธรรมเลือกเลือกบุคคลาปฏิปทาทัศน์
ธรรมะจัดลงส่งเสริมเวรจะกำ

ธรรมะจัดจัดธรรมดาหรือพิเศษ
ธรรมะเหตุธรรมเกิดขึ้นธรรมชาติข้า
ธรรมชาติแล้วธรรมชาติล้วนชอบชังนา
ธรรมชาติคราคนหลายคนหรือคนเดียว


วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ไม่ใช่หน้าที่ที่มาตั่งวางตรงหน้า

ใช่หน้าที่วางตรงหน้าเห็นรับรู้
ไม่ใช่หน้าที่เพราะไม่วางตรงหน้่าอยุ่
ใช่หน้าที่ต้องรับรู้ต้องรับฟัง

วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

พบภพพลบในพิภพเวลาหมุน

พบภพพบในพิภพงามอมตะ
พบภพพบในพิภพยามเปลี่ยนณะ
พบภพพบมีอมตะหรือไม่มี


ไม่มีพบรัตนอัมตาภพ
ไม่มีพบในพิภพไม่อมตะ
ไม่มีภพในพิภพพบตั่งณะ
ไม่มีพบพลบภพคณะปฏิปทา

วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ทหาร

ทอทหารต้องอดทนทนทนอด
หอหีบบทใส่เสื้อผ้าบรรจุหีบ
อาสระอะไรนะอาลัยชีพ
รอเรือพริบระรอเรือพายพายพาย

วันจันทร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2559

ลาภสักการะใบสุดปลายคม

ใบแหลมคมไปมาปลิวปลิด
ลาภแหลมคมเหมือนใบไม้ทิศ
ปลิวปลิดบานเบิกหรือปล่อยปลิวแคนนาดา
ใบเมเปิ้ล
150

ลาภสักการะบานสะพรั่งใบพรึ่บพรือ

ลาภใบหรือมิมีร่วงใบลาภเบ่ง
ลาภใบใดมีในโลกตลอดฤาเอ็ง
ลาภบานเบ่งใบสักการนานเพราะใด


ใบไม้ไม่หายไปในประโยชน์

ใบบุญโยชน์เฉียบแหลมคมทรงคุณค่า
ตลอดสุดที่ปลายใบในคมนา
ใบคมหาในในเวลาหมดเวรภัย

ใบเมเปิ้ลตลอดไป

วันพุธที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2559

หาบนะคอน

หาบติดดวงวิญญานมาแต่ชาติปางก่อน
หาบแบกคอนของของตนหม่นหมกหนา
หาบแบกสุขความพอใจสุขสันต์ตรา
หาบติดมาหาบติดไปในติดตามวันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2559

ตะกอนนอนเนื่องกวนขุ่น

ตะกอนวุ่นขุ่นข้นชั้นหนา
ตะกอนขุ่นเปิดหรือปิดประตูมา
ตะกอนข้้้นขุ้นหนาดินดาน

ถ้าเขาไม่กลับมาเธอไม่สำคัญ

ถ้าเธอไม่กลับมาเธอไม่สำคัญ
ถ้าเขากลับมาเธอไม่สำคัญ
ถ้าเธอกลับมาเธอไม่สำคัญ


การไม่กลับมา