วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

เกิด แก่ เจ็บ ตาย ไม่มีสังขาร

เกิดนำกาลมาเพื่อใครในไฟขันธ์
แก่นะแก่สังขารแปรปรวนเปลี่ยนวาน
เจ็บสังขารมีสงไขใจกายา

เกิดมาเพื่อทำสิ่งเดียวเทียวมาเกิด
แก่เพื่อเกิดความไม่แก่แน่ใดหา
เจ็บเป็นผลที่มุ่งหมายกายใหม่ครา
ตายกายาสะสมสาตาเป็นไฟ

เกิดว่าเป็นเกิดว่าอยู่เกิดว่าคือ
แก่แน่หรือคือแกแกแกเเน่กว่า
เจ็บขันธ์ของเติมเต็มขันธ์ถ้าเก็บตรา
ตายนั่นมาถึงสถานะธาตุใคร

เกิดเพราะกิจและอกิจกิดกฤษกฤช
แก่เพียรกิจเพียรศึกษามงคลจ้า เจ็บมาเกิจมามาเกิดเพื่อเจ็บมา ตายกิจหนาหากิจไว้ไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น