วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ไม่ใช่หน้าที่ที่มาตั่งวางตรงหน้า

ใช่หน้าที่วางตรงหน้าเห็นรับรู้
ไม่ใช่หน้าที่เพราะไม่วางตรงหน้่าอยุ่
ใช่หน้าที่ต้องรับรู้ต้องรับฟัง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น