วันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

เจรจาพาทีวลีคำพูด

วจีีบอกพูดวาจาเสียงปูดคำพูดบอกไว้
คำพูดเป็นนายนายเหนือคำพูดสัญญาไม่คลาย
พาทีว่าไว้สัญญาไม่หายคำในตอบจริง

หลักฐานสัญญาจ้าง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น