วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ความหวังที่แท้คือเห็นเธอสุข

ความหวังที่ถูกเมื่อเธอสิ้นทุกข์
ความหวังอย่างไรไม่เท่าเธอสุข
ความหวังที่ปลูกเมื่อเธอได้ทำ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น