วันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ทำบุญร่วมกันแล้วไม่แคล้วเหตุ


ทำบุญร่วมกันแล้วไม่แคล้วร่วมเหตุ
ทำบุญใจเจตไม่เจตนาบุญพาสุขให้
ทำบุญไม่เจตฤาแม้จิตเจตจำนงค์อะไร
ทำบุญเอาไว้ใครให้สิ่งใดใครรับพบวัน
ทำบุญญาติบุญนาบุญนำหนุนสินบนนับจับ
ทำบุญสุดนับทุนเคยให้กลับจับนับญาติหน้า
ทำบุญร่วมชาติใส่บาตรร่วมขารเรื่องเดียวกันนา
ทำบุญร่วมมาแล้วมาไม่สนแก้ไขที่ใคร


ติดสินบนหรือระดมทุน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น