วันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ทาน

ทานสิ่งใดย่อมได้รับผลตอบ
ทานที่มอบย่อมมีคุณาผล
ทานให้ไปย่อมได้ผลตน
ทานสุขสนหรือทานผลผลิตัว


ทาน10อย่างที่ไม่ควรให้

http://dhrama10.blogspot.com/2013/05/blog-post.html

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=373815496062205&id=222085381235218&substory_index=0

http://thaimisc.pukpik.com/freewebboard/php/vreply.php?user=dokgaew&topic=5696
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น