วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2558

วิธีการทำให้หายใจไม้ได้

วิธีการทำให้หายใจไม้ได้
เธอจะรัดใดที่ใดจะรัดรัดไหนไขข้อ
รัดที่เธอรัดหายใจไม่ได้เมื่อรัดมารอ
รัดถานะก่อรอฐานะกำนำร่างหมดลม

รัด4

เครื่องจองจำ5ประการ

จองจำเกียรติชื่อและนามมาเกริกปรากฏ
จองจำยศบริวารข้ามาช่วงใช้
จองจำทแกล้วกล้ายานุภาพไป
จองจำทรัพย์เงินทองกองไว้ใช้มายมากจริง
จองจำห้าหนาที่สุดบุตรสุดหนัก
จองจำหลักหนักจำจองมารผูกให้
จองจำมากโซ่ไม่อาจหลุดร่างใคร
จองจำไว้ในเทวาสุระคราม

ไร้พันธนาการ 4

ระบายสีเป็นงานศิลปินสน

ระบายสีศรีงานศีลสุขศิลละปีนสน
ระบายสิฉงนระวนฉงายระบายรูปไหน
ระบายสีสาดศาตร์ค่อยค่อยระบายตรึงตราตรึงใจ
ระบายสิสั้นในศิศีีระสูงสาดจะดิ่งขึ้นด่ำลง

ทาสีสวยสวยทาสีขาวขาวลือทาสีมืดหมอก
ลือจะทาสีกลอกหลอกทาสีทับทาปรับสรรหา
ลือจะทาสีสว่างให้สีแจ่มใสอยู่ในแววตา
ทาสีผืนฟ้าระบายทุ่งหญ่าส่งมาศีลปีน
ลือจะทาสีระบายรูปร้ายในเรื่องอายะตะ
ทาสีลักษณะทาสีสวยกำหนดภาพงามงดไม่หน่าย
ทาสีสวยกำเนิดงานศีลล้ำค่าเงินเเลกศีลป์ธรรมกาย
ลือทาที่งามไหนทาสีสิใด้ใดทาสีสิงามแดน

ค่าประกอบ

ค่าประกอบด้วยอักษรามาอักษร
ควายมาก่อนเข้าทำงานในนาไหน
ไม้เอกตามอยู่เหนือนาควายทำไป
อาสระให้ค่าสิ่งในควายเอกอา

เธอมีค่า


ฆ่าประกอบอักษรามาอักษร
ฆอระก่อนฆอระฆังดังสุดฝา
ไม้เอกตามอยู่เหนือฆังระกังวา
อาสระมาตามต่อให้ในความตาย
ตายเพราะฆ่าฆ่าให้ตายใครระฆ่า
ตายจากหนาตายจากบางระฆังก่อน
ตายเพราะกังวาลสิ่งใดนามกร
ตายให้ก่อนก่อนให้ตายเมื่อมั่นตน
ตายจากโลกตายจากรักตายจากหลง
ตายจากทรงตายจากสินระปีนไหน
ตายจากร่างตายจากยศหรือไม่ตาย
ตายจากใครใครไม่จากไม่จากเลย
ตายจากกายกายากายกายสังสิทธิ์
ตายจากจิตคิดของตนกุศลใหญ่
ตายจากสัญญิงสัญญาสัญยาใคร
ตายจากไร้อายะตะนะเพียรธง
ตายจากการถูกฆ่าคราอนาถ
ตายเพราะฆาตเขาฆาตตายใครพึ่งสู่
ตายจากฆ่าให้ไร้ฆ่น่ามองตู
ตายฆ่ารู้รู้ค่าตายในค่าตน


ข้าประกอบด้วยอักษรามาประกอบ
ขอไข่กรอบรอบฟองไข่ในเล้าเผ่า
ไม้โทใส่เพราะไม่ใช่ไม้เอกเจ้า
อาขอเฝ้าสระอาข้าหรือแก

วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ที่ที่มีเด็กสตรีและคนชรา


เห็นก็ว่าเห็นไม่เห็นบอกไม่เห็น

เห็นก็ว่าเห็นนั้นเช่นนั้นดีจริงหรือ
เห็นไม่ครือคือไม่เห็นเห็นหรือไม่
เห็นก็ว่าเห็นสิ่งนั้นผิดอย่างไร
เห็นหรือไม่หรือไม่เห็นเป็นโชคดี.  

ไม่เห็นรูปไม่เห็นร่างว่าไม่เห็น
ไม่เห็นเข็ญทำให้เห็นยากจริงไสย
ไม่เห็นรูปไม่ยินเสียงเพราะอะไร
ไม่เห็นใดในไม่เห็นจะบอกเดียม


อมตะพระพุทธาอมตารส

อมรกฏอมรแก่นสมบูรณ์สาย
สายอมตะบุญญาพระพุทธแดนใจ
อมรในอมรแก่นผู้อมร


เบิกบานคือดอกบัว

นับคะแนนความศรัทธาสมทบทุน

สมทบบุญที่บานเบอะเยอะกองให้
สมทบบุญมากมรรคมายกายสุขใจ
สมทบใจในวานวันวิชชายา
สมทบทานบานบุหนากายายาก
สมทบรากแก้วเพชรพลอยเลิศลอยฟ้า
สมทบเงินทุนะทานเขาบูชา
สมทบนาบุญปลูกคราขึ้นยากใคร

สมทบทุนเท่ากับเท่าและเท่ากัน

สมทบนั้นเท่ากับวันนายทุนหนี้
สมทบสู้ในนายนายฉันทุนมี
สมทบที่ที่สมทบบุุญนับคน

ทายผิดผิดอาจไม่คิดทายผิดถูก

ทายทานปลูกไม่ผิดถูกไม่ทายท่าน
ทายทานบุญบุญเคยมีทายให้วัน
ทายผิดนั้นพลันทายไปและทายมา

ไม่มีทายท่าน 

บาปหน้าตาเป็นอย่างไรบาปบางหนา


บาปหน้าตาเป็นอย่างไรบาปบางหนาบาปในฆ่าบาปในตรามีบาปไว้
ต้องได้รับตราบาปจับรับไว้ใคร
บาปเขียนไว้ในศีลศาสน์สะหนาตัวมารห้าฝูง

บูชาพระพุทธเจ้าพราววิสุทธิ

บูชาสุดพุทธพงษ์ทรงศีลศาสตร์
บูชาแท้พระพุทธาภาวะนาถ
บูชาธาตุธรรมทางทานไทพล


แผนกทวงบุญคุณ

แผนกทวงบุญของคุณบุญบุญทำไว้
ทวงไปใยเขาไม่ใช้ให้หรือหนี้
หนี้บุญคุณเขาให้แล้วยากหนีที
หนี้เป็นหนี้แล้วขี้ข้าอย่าหนีบุญ

ต่างคนต่างยาก

ต่างต่างยากต่างลำบากกรรมบังคับ
ต่างต้องนับความต้องต้องตนมีอยู่
ต่างแต่ต้องต่างตนตัวยืนเด่นตู
ต่างตกอยู่ในตัวตนคนสำคัญ

โกลาหลหม่นหมักหมองหนทางยาก

หนทางจากหนทางพรากหนทางอยู่
หนทางบุญทางบังคับทางหมดตู
หนทางสูหมดทางสู้หาทางตรง

ศีลกายศีลวาจาศีลในใจ

ศีลอยู่ใหนในศีลทรงตรงทักศีล
ศีลสบายอยู่เป็นฝ่ายศีลชีวิน
ศีลขาดวิ้นศีลของคนถูกท้าทำ

โยนหินถามทาง

โยนโยนไปไปทางไหนแนวโยนยาก
หินในหินหินหรือหากแนวหินหิน
ถามถูกข้อถามถูกก็สิ้นดานดิน
ทางแยกสิ้นหินถามไปไหนทางกัน

เหนือความยุ่งเหนือความยากเหนือเคืองขัด

เหนือข้องอัตต์เหนือโลกรัดเหนือโลกแปด
เหนือความรักเหนือกว่ารักเหนือก๊าซแก๊ส
เหนือมรรคแปดคงไม่มีที่แนวธรรม

วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ในสายศีล

ในสายศีลสิ้นอาชญาศาสตราฆาต
ในสายชาติอำนาจสินทรัพย์อินทร์ให้
ในสายสิญจน์สิ้นความทุกข์หรือสุขใด
ในสายใจในสายศีลวิญญาแดน

ในสายศีลสิ้นอาลัยในกำหนัก
ในสายปลักหมักหมกกดหมดศีลกิจ
ในสายหนักศีลไม่สัตย์อัตตาฤทธิ์
ในสายจริตคิดทำลายล้างในตน

ในสายศาตร์อำนาจศีลศีลปะ
ในสายจะแต่ไม่จักรักศีลไหน
ในสายหมดหมดศีลรักในตัวใคร
ในสายใจส่งไม่ถึงซึ่งศีลทรง

ในสายสินที่สินทรัพย์อำนาจสิน
ในสายสิ้นศีลหยุดลงหมดสงสัย
ในสายศิลป์ระปะแน่วแนวศีลใด
ในสินใสในศีลศีลละปีนแปล

ฤทธิ์เเละเดช?

วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ล่วงลับดับหายหาไม่เจอ

กฏที่มีประสิทธิภาพของสิทธิมนุษย์ผู้มีภัย


กฏที่มีประสิทธิภาพของสิทธิมนุษย์ผู้มีภัย
กฏอะไรจะช่วยได้ในกรรมมาก
กฏความเป็นเพื่อนร่วมโลกเกิดแก่จาก
กฏความยากคิดคุ้นข้องไม่เท่ากัน
กฏอะไรคุณควรได้ใครตัดสิน
กฏชีวินกินไม่เท่าเหนือเปรียบไหน
กฏอะไรในเหนือกว่าคนเป็นใคร
กฏที่ไหนในที่นั่นต้านทานจริง
กฏที่ดีมีศีลไม่ทำไม่ได้?
กฏทำร้ายกายใจจิตผิดธรรมพลั้ง
กฏย้อนมาหาคนกดหมดกำลัง
กฏไหนยังเพื่อประโยชน์เขาเป็นใคร
กฏอะไรในกฏเหนือเหนือกว่ากฏ
กดในกดกฏดีไว้หรือร้ายหนา
กฏตราไว้กฏขั่นต่ำธรรมลงนา
กฏในครากากาซ่อนไม่เท่าทัณ
กฏไม่เกิดกฏไม่ตายคนยึดติด
กฏจริตคิดสกัดจัดตนให้
กฏเกิดดับยากหรือง่ายวินิจฉัยใคร
กฏคนใจในสัตว์ส่วนไม่ศลกุล
กฏความดีมีศีลครบจบสบาย
กฏความร้ายในยักษ์ใหญ่ในยักไร้
กฏความเกลียดเกิดเพราะไรไม่ให้ใด
กฏของใครหากเสียหายในรับรอง

เมื่อเธอยุติไม่ได้


จะยุติความตายของสังขารยังไม่ได้
จะยุตใครในความตายคงหยุดยาก
จะยุดใดในความรักโลภหลงหลาก
จะยุทธนามาระยากผิดธรรมดา
จะยุดหยุดต่อสู้กับอริ
จะยุติจะริ ตรุษจะหลุดหนา
จะยุดยื้อหรือไม่ยุทธหยุดเวลา
จะยุดมาจะยุตใครในตั่งพาน
จะยุดหยุดความเกิดและความดับ
จะยุดจับคนจำตรุพสุถา
จะยุดเยื้อเยื่อใยสังขารา
จะยุทธนามาระคมลมปากปวง
จะยุดินิพพิธาอภิสิทธิ์
จะยุทธกิจเรื่องเกลียดโกรธหลงหรือฆ่า
จะยุทธเกิงเริงระกรอมรอา
จะยุติมามาทำร้ายซึ่งตัวเธอ
จะยุดเลอรางไร้ในลางลบ
จะยุดสยบเธอได้นานเท่าไหร่
จะยุทธปราชญ์ฤาคลาดเคลื่อนคนมากไง
จะหยุดในจองเวรจองกรรม นำวิธี

ยุติธรรมชาติของความโลภความโกรธหลง


ยุติธรรมชาติของความโลภความโกรธหลง
ยุติลงแล้วความโกรธในกรรมกาก
ยุติใครใครยุดให้ในความพราก
ยุติขวากยุติความยามยุทธไงธรรมชาติย่อมดำเนินต่อไปตามกรรมของใครของมัน

วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2558

สังขารย่อมเป็นของผู้รักษาสังขาร

สังขารย่อมเป็นของผู้รักษาซึ่งสังขาร
สังขารบานสังขารมารรัดศีลไหน
สังขารเบียดเบียนสังขารมารตนใด
สังขารใดไม่ยอมให้ธรรมความดี
สังขารที่ไม่มีใครคุมกายได้
สังขารกายไม่มีคุฆศีลธรรมอยู่
สังขารมารไม่ให้สุขเขาใจตู
สังขารหมู่มากอยู่นานสานธรรมใด
สังขารใครในสนใจกุศลตน
สังขารล้นมากมวลใดคุมได้ยาก
สังขารมุ่งบำบัดทุกข์รักษาหลาก
สังขารลากอายุตั่งสร้างนามระบือ
สังขารสร้างนามบูชาในบุญคุณ
สังขารพูนความเกื้อหนุนทานแจ่มใส
สังขารมุ่งรักษาตนรักษาใจ
สังขารใดในไม่ทุกข์ไม่แบกตน
สังขาร

วันพุธที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ศีลตกต่ำพอกเพิ่มพูนนูนพอกหนา

ศีลในตาศีลในหูศีลในปาก
ศีลตกต่ำยามเมื่ออยู่สูงใดยาก
ศีลตกจากหากไร้ศีลสิ้นไรลง

Down syndrome

วันอังคารที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2558

รูปเป็นของผู้ใด

รูปในร่างย่อมเป็นของผู้ให้เกิด
รูปบรรเจิดรูปไม่งามใครสร้างให้
รูปสวยงามในพอใจติดตามไป
รูปจริงไม่ขันธ์ตั่งขึ้นเปลี่ยนปรับปรวน
รูปย่อมมีตนตัวจิตอุทิศสร้าง
รูปเกิดอย่างสวยงามแล้วส่วนสดใส
รูปไม่งามเกิดไม่ข้ามไม่พอใจ
รูปเกิดไม่ไม่เกิดรูปบังคับตน

รูปเกิดแล้วเวลาดับเป็นของทุกข์
รูปเกิดสุขมีเจ้าของนั่นโน่นนี่
รูปไม่งามเขาพอใจอย่างไรมี
รูปงามศรีระสะรีศรีตราตน
รูปมีแร้วดังติดเบ็ดหรือตนบ่วง
รูปงามสรวงสวรรค์ส่งลงผู้สร้าง
รูปงามเลิศปฐพีภพสบสวรรค์ลาง
รูปมีทางอย่างไม่มีในรูปใคร

รูปกดในอยู่ในรูปจริงหรือที่
รูปใดมีเกียรติคุณเหนือรูปร่าง
รูปแสนหนักรูปแสนรักเวลาวาง
รูปเกิดอย่างวางในรูปพระคุณครู

รูปเกิดเกลียดในเวทนาเดิมสุดทางสุด
รูปเกียรติจุดในใสถางทางสุขให้
รูปสูงงามเวลาเปลี่ยนทำลายใด
รูปรัดใคร ใครรัดรูป ร่างเกิดเธอ

 เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย นาม รูปจึงมี(http://etipitaka.com/search/)

ธรรมชาติ

ธรรมชาติธรรมเช่นเป็นเพราะชาติ
ธรรมะอาจชาติเกิดมามีหน้าที่
ธรรมะแม่ธรรมะพ่อธรรมะมี
ธรรมะพี่ธรรมะน้องชาติเวลา

ธรรมดาธรรมเดิมรักในตน
ธรรมตนให้รักตนวนศีลวัด
ธรรมะณะจุดเกิดนะชาติชนจัด
ธรรมรัตน์ธรรมเเนวถากทางเตียน

ธรรมชาติสะสมเก่าในสิ่งไร
ธรรมใหม่ให้ผลเร็วช้าองค์ประกอบ
ธรรมไหนในต้นทุนหมุนฟูชอบ
ธรรมะมอบปัจจุบันนั้นตัดวน

ธรรมะหน้าอยู่เห็นนาบุญหน้าที่
ธรรมะหนี้ไม่หมดมีฤาหนีได้
ธรรมะชาติเกิดแล้วทำดีเรื่อยไป
ธรรมะร้ายหากยังไม่เกิดหยุดทัณ
ชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาส

วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ความเปลี่ยนผ่านนั้นหมุนเวียนเพียรหมุนวน

ความเปลี่ยนศลเปลี่ยนทำมาเปลี่ยนหนาธาตุ
ความเปลี่ยนแลแร่ธรรมรวมธาตุเปลี่ยนอาชญ์
ความเปลี่ยนธาตุอาจองธรรมนำธาตุธง
ความเปลี่ยนไปในธาตุดินหินเหลวได้
ความเปลี่ยนไปในธาตุน้ำเหือดแห้งไหล
ความเปลี่ยนไปในธาตุธรรมลมหมุนใจ
ความเปลี่ยนไฟในธาตุร่างตลอดเวร
ความเปลี่ยนในวิญญาณธาตุ ณ ตาเป้า
ความเปลี่ยนเข้าเปลี่ยนปรนไปในรวมธาตุ
ความเปลี่ยนไปในจักรวรรตติวัตเตา
ความเปลี่ยนเขาที่แข็งแกร่งหินผาคง
ความเปลี่ยนเงินเป็นธาตุเพชรเกล็ดมุขฆะ
ความเปลี่ยนพระศรัทธาธงองค์ประหันต์
ความเปลี่ยนแร่ธาตุแปรเปลี่ยนไฟธรรมฑัณ
ความเปลี่ยนสรรเสริญในพริบธาตุธรรมใดเพราะไม่รู้เรื่องใครตาย
เพราะไม่รูใครไม่ตาย
เพราะไม่รู้แกล้งตายหนาย
เพราะไม่รู้ตายรายราย
เพราะไม่รู้เขาปิดสาย
เพรายไม่รู้เรื่องไรตาย
เพราะไม่รู้มากกรรมขาย
เพราะไม่รู้ขายตายคาย
ขาดลมหายใจใน45?

รู้ว่าปล่อยเนื่องจาก

ปล่อยเขาทำร้ายคนนั่งหันหลัง
ปล่อยเขาพังพระพุทธาระบบปิด
ปล่อยเขาเห็นเป็นพะยานเท็จคบคิด
ปล่อยเขาบิดเบี่ยงเบียนบทบิดเบือนบำ
ปล่อยเขากดกำหนดบทผู้สร้าง
ปลอยเขาขวางทางน้ำห้ามไหลหลัง
ปล่อยเขาเบียดเบียนจะริตรอนกำลัง
ปล่อยเขาค่าตั่งค่าคนชีวิตตรอง
ปล่อยเขาคิดค่าชีวิตคนนั่นที่
ปล่อยเขามีมาแจกให้ศาสตราศึก
ปล่อยเขาขายคำชวนเชื่อยาสารพัดนึก
ปล่อยเขาตรึกตกตนเองแนวทางตน
ปล่อยเขาตายคาอ่างนั่งไม่บอก
ปล่อยเขาลอกตัวอย่างร้ายในความผัง
ปล่อยเขาฆ่าล่ารางวัลขันธ์ใดตังค์
ปล่อยเขาตั่งปู้ยี่ยำรัดทำกูล
ปล่อยเขาเขียนกดเก็บบุญใบแบ่ง
ปล่อยเขาเเข่งกันเก็บผลภาษีหมู
ปล่อยเขาค่ากากินีมีให้ดู
ปล่อยเขาจู่โจมจะศึกนึกออกกรรม
ปล่อยเขาแย่งทรัพย์สมบัติพิมพิสาร
ปล่อยเขาผลาญพระศีลธาสาละถัง
ปล่อยเขารับภัยพิษเศษฐกิจกัง
ปล่อยไร้รังพระอาศัยสนามรวม
ปล่อยเขา

อโหสิกรรมนำใจให้ไร้กรรมได้จริงแค่ไหน

อโหสิให้ไร้กรรมได้จริงแค่ไหน
อโหใดในกรรมหนักกรรมเบาเดช
อโหสิกรรมให้แล้วกรรมส่งอาเพศ
อโหเจตอโหสินิรกรรม

อโหใดในอโหโอ้กรรมกฏ
อโหกดอโหกากส่งแบบไหน
อโหสิพิเศษโสมากเท่าใด
อโหให้อโหจริงยิ่งกว่ากรรม

อโหหักอโหหุตอโหหัด
อโหจัดหนักนักต้องเกิดขอ
อโหจุดมลภาวะเพราะมัวคลอ
อโหก็ จลาจลวนไปมา


เราไม่สามารถพ้นแก่เจ็บตายได้


วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2558

สยอง

สะ    เสือ     สิงห์   สิ่ง     สัตว์     สิน     สิ้น     ใส     เสื่อ
ยะ   หยอง   เยื่อ    ยิ่ง     แหยง  หยาง ยักษ์   ยงค์  ใหญ่
อะ   องค์     อาจ   องค์   เอก    เอง      อุ         อุ     ไอ
งะ    งง       ไง     ไหง   ไง       งง       เงื่อม    งา    งวง

วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ณ รก

ณ ระ จิกพลิกเปิดบทณ รกแบ่ง
ณ รกแหล่งเห็นชำแรกเปลือกใดหนา
ณ รกบอกมีเปลือกใยสำคัญครา
ณ รกมา ณ รกไปในมารดร

มารดาผู้ให้ร่างกาย

ของที่มีเปลือก

เปลือกในวัฏฏะสงสัยในสงสาร
เปลือกครองนานชำแรกออกเปลือกเองได้
เปลือกต้องปอกปล้อนปลอกออกถึงเนื้อใจ
เปลือกปลอกไปในไม่มีเปลือกเปลือกเอย

ลัทธิเปลือก

รักพ่อแท้


ประโยชน์ของจันทรคราส

ประโยชน์ยั้งประโยชน์ใยในคืนคราส
เราสามารถยิงปืนไล่ในคิดบด
เราสามารถรับรู้ในคืนแสงลด
ประโยชน์บดบังตนตัวมัวเมาตน

ทำความสุขได้ความสุขทุกข์คงหยุด

ทำทุกข์สุดผุดความทุกข์ตั่งใจใหญ่
ทำทุกข์สิ่งเพื่อทุกข์สุดทุกข์เห็นใจ
ทำทุกข์ไขในทุกขังอัตตังนา

พระเอกนางเอกพระโทนางโท

พระโมโหนางโมโหพระนางใหม่
พระตลกนางตลกสีสันต์ใคร
พระโกงไหนนางโกงหนักพักกรรมแกง

สักแต่ว่า

สิ่งที่มีมีอย่างนั้นเป็นอย่างนั้น
สักแต่มันไม่ใช่ของแม้เขาให้
สักว่าเป็นสักว่าเห็นแนวคิดใคร
สักว่าไร้สักว่ามีดีร้ายคน
สักว่าฟ้าดาวดาราของเราไม่
สักว่าใหญ่สักว่าเล็กหรือลึกล้น
สักว่านกบนท้องฟ้าใช่ตัวตน
สักว่าสนสนมากมากไม่สนใจ
สักว่าดินของตัวเราใช่ของเรา
สักว่าเขาเป็นผู้ใดเขาสร้างไว้
สักแต่เห็นสักว่ายินมองมองไป
สักว่าได้ไม่ติดใจว่าของมี
สักว่ากินสักว่าบอกไม่คิดติด
สักว่าผิดสักว่าถูกอย่างแบบเขา
สักว่าสร้างสิ่งใดไว้ใช่ของเรา
สักว่าเหมาเขาพูดหมดกำหนดเดิน
สักว่ารู้สิ่งอาลัยไม่มัดติด
สักว่ามิตรว่าศัตรูเขาก็อยู่
สักว่าร้ายสักว่าฤทธิผลิใบพลู
สักว่ารู้เป็นอย่างนั้นของมันเอง

วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ถูกจัดฉากให้

ถูกข้างเดียวถูกอย่างเดียวขีดเดียวจุด
จัดเรื่องภูตจุดเรื่องผักต้มจับฉ่า
ฉากฉากเปลี่ยนเรียนฉากฉากเธอในตา
ให้ทุกข์ขาให้ทุกข์เขาเร้าโดยเร็ว

โลกเศร้าหมองครองความเศร้าเร้าเลิกสุข

โลกเศร้าหมองครองความเศร้าเร้าเลิกสุข
โลกความทุกข์บุกโลกแท้เเลความไท้
โลกความแน่แก่เจ็บตายอย่าหมายใจ
โลกเขาทุกข์โลกเราสุขเป็นได้ไง

วันพุธที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ไปไหนมาก็สามวาก็สองศอก


ไปไหนบอกก็บอกไปเฉเฉไฉ
ไม่ไปไม่ไม่ไปมามามาไป
ไม่ไปไหนไม่บอกใดใยไปมา


ไม่เห็นจะไม่เห็น
เห็นจะเห็นวันอังคารที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2558

สิ่งปิดบังใจ

เมื่อคราใดที่หวาดกลัวชั่วดำดิ่ง
เมื่อคราสิ่งปิดบังใจในร้ายร้าย
เมื่อคราส่งบาปใบบุญเบิกบานใจ
เมื่อคราใดพบมารเเล้วแจวโกยเร็ว

วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2558

เป็นตามกรรมการกระทำผลที่ได้มากที่สุด

การกระทำนำให้เป็นเช่นอย่างนั้น
ทำงามวันได้งามยิ่งส่งต้องได้
ทำให้รักย่อมได้รักสุขสบาย
ทำสุขให้ได้สุขกลับทับทวี
ทำบุญบานได้บุญสานฟูสูงส่ง
ทำกุศลลงย่อมสนใจทางสุขขี
ทำไม่สนแล้วเพราะอกุศลหนทางมี
ที่ผิดวจีย่อมได้ผิดน้้้้นติดตาม
ทำให้ยุ่งได้ยุ่งๆอ่านไม่ออก
ทำกลับกลอกได้กลับกลอกแน่อะหัง
ทำให้เห็นภาพสวยงามเห็นสวยยัง
ทำให้ม่ังมรรคาใจได้้มรรคคน
ทำได้ภาพภาพกลับเห็นเรื่องสุขสน
ทำทุกข์ทนได้กลับแล้วพบความดับ
ทำให้ตายย่อมได้ตายเมื่อใดนับ

ทำให้

แยก

เป็นตามกรรมการกระทำของทางแยก
แยกเขาแบกแยกแผ่นผืนพื้นแยกสัง
สังคมแปลกสังคมแยกพื้นจิตตัง
แยกคนฝั่งแยกคิดเขาคิดเราแล

วัฏฏะสงสารทักษิณหรืออุดร

สงสารเขาแต่เธอไม่สงสารฉัน
สงสารมันแต่เธอไม่สงสารเผือก
สงสารคนยากไร้รากหรือผู้เลือก
สงสารเปลือกหรือสงสารที่หัวใจ
สงสารภาคใต้เป็นทุกข์หรือภาคเหนือ
สงสารเสือหรือสงสารสัตว์ถูกล่า
สงสารใจของอกเขาหรือเราวา
สงสารน่าน่าสงสารสาระยงค์

มีเธอจึงไม่มีฉัน


มีเธอจึงไม่มีในตัวฉัน
มีเธอนั้นจึงมีฉันวันนี้ได้
ไม่มีเธอไม่มีฉันก็สิ่งใด
ไม่มีเธอมีฉันได้วันไหนเอย

วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2558

อธิ

อธิการอานทิกรณ์อ่อนทำกาล
อ่อนโอฬารอานอากรณ์อ้อนอิงฝัน
อำอุราอนาธรเอื้อนานวัน
อิทธิระอาอำหนักผันอันหน่ายเร็ว

ปริญญาใจ

วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ทำนาบุญหินนะ

ทำนาบุญหนุนนากกนกแนบอุ่น
ทำนาบุญธิเนื่องกรุ่นการุณไฉน
ทำนาใบไท้บำนาปุปะทำใจ
ทำนาใจในธรรมจาสัทธาธิธรรม

โลกธรรม

อยู่บนโลกอยู่กลางโลกอยู่เหนือโลก
อยู่ในโลกอยู่สุดโลกอยู่ใต้โลก
อยู่ข้างโลกอยู่เสียดโลกอยู่เพียงโลก
อยู่ใยโลกอยู่ยึดโลกอยู่ไร้โลก

วิชชามาลึก

มา
ลึก
กึ๊ก
กึ๋ย
มาลึกกึ๊กกึ๋ย

หมา สัตว์เขี้ยวงาผิดสัจจาโพธิ

หมาก  ในกระดาน เป็นเหมือนมารให้กระดาก
หมากเกมส์ลากพาเกมส์ไปชนะผัน
หมากเกมส์เหนือโลกเหนือหมากกิเลสดัน
หมากเกมส์ผันหมากไม่เป็นหมากหมากเอย


ในความจริงสิ่งพยานนั่นความจริง

ในฝันสิ่งเรื่องลึกลับจับค้นหา
ในความจริงที่มองเห็นหลายคิดตา
ในฝันหาความฝันเอยในฝันจริงนิมิตรมากกว่ามิตร


เหนือความคาดอาจความคิดที่ผิดพลาด

เหนือสิ่งอาจล่วงรู้ได้อะไรหนา
เหนือคาดได้ใจมนุษย์สุดอาณา
เหนือกว่ากว่าคาดถึงได้โอ้ใจคน


พ้นวิเศษ