วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2558

สังขารย่อมเป็นของผู้รักษาสังขาร

สังขารย่อมเป็นของผู้รักษาซึ่งสังขาร
สังขารบานสังขารมารรัดศีลไหน
สังขารเบียดเบียนสังขารมารตนใด
สังขารใดไม่ยอมให้ธรรมความดี
สังขารที่ไม่มีใครคุมกายได้
สังขารกายไม่มีคุฆศีลธรรมอยู่
สังขารมารไม่ให้สุขเขาใจตู
สังขารหมู่มากอยู่นานสานธรรมใด
สังขารใครในสนใจกุศลตน
สังขารล้นมากมวลใดคุมได้ยาก
สังขารมุ่งบำบัดทุกข์รักษาหลาก
สังขารลากอายุตั่งสร้างนามระบือ
สังขารสร้างนามบูชาในบุญคุณ
สังขารพูนความเกื้อหนุนทานแจ่มใส
สังขารมุ่งรักษาตนรักษาใจ
สังขารใดในไม่ทุกข์ไม่แบกตน
สังขาร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น