วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ในสายศีล

ในสายศีลสิ้นอาชญาศาสตราฆาต
ในสายชาติอำนาจสินทรัพย์อินทร์ให้
ในสายสิญจน์สิ้นความทุกข์หรือสุขใด
ในสายใจในสายศีลวิญญาแดน

ในสายศีลสิ้นอาลัยในกำหนัก
ในสายปลักหมักหมกกดหมดศีลกิจ
ในสายหนักศีลไม่สัตย์อัตตาฤทธิ์
ในสายจริตคิดทำลายล้างในตน

ในสายศาตร์อำนาจศีลศีลปะ
ในสายจะแต่ไม่จักรักศีลไหน
ในสายหมดหมดศีลรักในตัวใคร
ในสายใจส่งไม่ถึงซึ่งศีลทรง

ในสายสินที่สินทรัพย์อำนาจสิน
ในสายสิ้นศีลหยุดลงหมดสงสัย
ในสายศิลป์ระปะแน่วแนวศีลใด
ในสินใสในศีลศีลละปีนแปล

ฤทธิ์เเละเดช?

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น