วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2558

แยก

เป็นตามกรรมการกระทำของทางแยก
แยกเขาแบกแยกแผ่นผืนพื้นแยกสัง
สังคมแปลกสังคมแยกพื้นจิตตัง
แยกคนฝั่งแยกคิดเขาคิดเราแล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น