วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ทำนาบุญหินนะ

ทำนาบุญหนุนนากกนกแนบอุ่น
ทำนาบุญธิเนื่องกรุ่นการุณไฉน
ทำนาใบไท้บำนาปุปะทำใจ
ทำนาใจในธรรมจาสัทธาธิธรรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น