วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2558

เหนือความคาดอาจความคิดที่ผิดพลาด

เหนือสิ่งอาจล่วงรู้ได้อะไรหนา
เหนือคาดได้ใจมนุษย์สุดอาณา
เหนือกว่ากว่าคาดถึงได้โอ้ใจคน


พ้นวิเศษ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น