วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2558

โกลาหลหม่นหมักหมองหนทางยาก

หนทางจากหนทางพรากหนทางอยู่
หนทางบุญทางบังคับทางหมดตู
หนทางสูหมดทางสู้หาทางตรง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น