วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ยุติธรรมชาติของความโลภความโกรธหลง


ยุติธรรมชาติของความโลภความโกรธหลง
ยุติลงแล้วความโกรธในกรรมกาก
ยุติใครใครยุดให้ในความพราก
ยุติขวากยุติความยามยุทธไงธรรมชาติย่อมดำเนินต่อไปตามกรรมของใครของมัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น