วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2558

เมื่อเธอยุติไม่ได้


จะยุติความตายของสังขารยังไม่ได้
จะยุตใครในความตายคงหยุดยาก
จะยุดใดในความรักโลภหลงหลาก
จะยุทธนามาระยากผิดธรรมดา
จะยุดหยุดต่อสู้กับอริ
จะยุติจะริ ตรุษจะหลุดหนา
จะยุดยื้อหรือไม่ยุทธหยุดเวลา
จะยุดมาจะยุตใครในตั่งพาน
จะยุดหยุดความเกิดและความดับ
จะยุดจับคนจำตรุพสุถา
จะยุดเยื้อเยื่อใยสังขารา
จะยุทธนามาระคมลมปากปวง
จะยุดินิพพิธาอภิสิทธิ์
จะยุทธกิจเรื่องเกลียดโกรธหลงหรือฆ่า
จะยุทธเกิงเริงระกรอมรอา
จะยุติมามาทำร้ายซึ่งตัวเธอ
จะยุดเลอรางไร้ในลางลบ
จะยุดสยบเธอได้นานเท่าไหร่
จะยุทธปราชญ์ฤาคลาดเคลื่อนคนมากไง
จะหยุดในจองเวรจองกรรม นำวิธี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น