วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ระบายสีเป็นงานศิลปินสน

ระบายสีศรีงานศีลสุขศิลละปีนสน
ระบายสิฉงนระวนฉงายระบายรูปไหน
ระบายสีสาดศาตร์ค่อยค่อยระบายตรึงตราตรึงใจ
ระบายสิสั้นในศิศีีระสูงสาดจะดิ่งขึ้นด่ำลง

ทาสีสวยสวยทาสีขาวขาวลือทาสีมืดหมอก
ลือจะทาสีกลอกหลอกทาสีทับทาปรับสรรหา
ลือจะทาสีสว่างให้สีแจ่มใสอยู่ในแววตา
ทาสีผืนฟ้าระบายทุ่งหญ่าส่งมาศีลปีน
ลือจะทาสีระบายรูปร้ายในเรื่องอายะตะ
ทาสีลักษณะทาสีสวยกำหนดภาพงามงดไม่หน่าย
ทาสีสวยกำเนิดงานศีลล้ำค่าเงินเเลกศีลป์ธรรมกาย
ลือทาที่งามไหนทาสีสิใด้ใดทาสีสิงามแดน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น