วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ณ รก

ณ ระ จิกพลิกเปิดบทณ รกแบ่ง
ณ รกแหล่งเห็นชำแรกเปลือกใดหนา
ณ รกบอกมีเปลือกใยสำคัญครา
ณ รกมา ณ รกไปในมารดร

มารดาผู้ให้ร่างกาย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น