วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ศีลกายศีลวาจาศีลในใจ

ศีลอยู่ใหนในศีลทรงตรงทักศีล
ศีลสบายอยู่เป็นฝ่ายศีลชีวิน
ศีลขาดวิ้นศีลของคนถูกท้าทำ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น