วันอังคารที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ธรรมชาติ

ธรรมชาติธรรมเช่นเป็นเพราะชาติ
ธรรมะอาจชาติเกิดมามีหน้าที่
ธรรมะแม่ธรรมะพ่อธรรมะมี
ธรรมะพี่ธรรมะน้องชาติเวลา

ธรรมดาธรรมเดิมรักในตน
ธรรมตนให้รักตนวนศีลวัด
ธรรมะณะจุดเกิดนะชาติชนจัด
ธรรมรัตน์ธรรมเเนวถากทางเตียน

ธรรมชาติสะสมเก่าในสิ่งไร
ธรรมใหม่ให้ผลเร็วช้าองค์ประกอบ
ธรรมไหนในต้นทุนหมุนฟูชอบ
ธรรมะมอบปัจจุบันนั้นตัดวน

ธรรมะหน้าอยู่เห็นนาบุญหน้าที่
ธรรมะหนี้ไม่หมดมีฤาหนีได้
ธรรมะชาติเกิดแล้วทำดีเรื่อยไป
ธรรมะร้ายหากยังไม่เกิดหยุดทัณ
ชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาส

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น