วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2558

โลกธรรม

อยู่บนโลกอยู่กลางโลกอยู่เหนือโลก
อยู่ในโลกอยู่สุดโลกอยู่ใต้โลก
อยู่ข้างโลกอยู่เสียดโลกอยู่เพียงโลก
อยู่ใยโลกอยู่ยึดโลกอยู่ไร้โลก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น