วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ทำความสุขได้ความสุขทุกข์คงหยุด

ทำทุกข์สุดผุดความทุกข์ตั่งใจใหญ่
ทำทุกข์สิ่งเพื่อทุกข์สุดทุกข์เห็นใจ
ทำทุกข์ไขในทุกขังอัตตังนา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น