วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2560

โยชน์ยาวยืดเยื้อยาวไกล

โยชน์ในสังสาราวัฏฏะ
โยชน์ยืดหมื่นโยชน์ยาวยะ
โยชน์ประทำให้สั้นลง
โยชน์ยาวยาวเยอะยืดใหญ่
โยชน์ไปโยชน์มายุ่งเหยิง
โยชน์ตั่งอยู่ยาวใยเยิง
โยชน์ทะเริงเรียนรู้อยู่ยันต์

วันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2560

กลม


วงกลมเอยช่างน่าชมวงกลมใหญ่
วงกลมไหนน่าสวยงามในร่างหนา
วงกลมใดในที่ใดสำคัญพา
วงกลมจ๋าหน้าวงกลมละมุนมอง
ดวงตากลมสดใสแบ๋วแจ๋วน่ารัก
จมูกกลมเห็นเเล้วรักลมออกได้
ปากกลมกลมน่ารักจริงกลมในใจ
คางกลมๆกลมกลมไว้คางกล้มกลม
คอกลมๆเป็นกลมสั้นกลมยาวคอ
ไหล่กลมต่อมาที่อกอกกลมไฉน
เอวยังกลมท้องก็กลมกลมต่อไป
สโพกใหญ่สโพกเล็กกลมกลมกลม
ขากลมยาวขากลมสั้นยันเข่ากลม
แขนยังกลมนิ้วก็กลมยาวไม่เท่า
กลมกลมเอยในกลมกายกายกลมเรา
กลมร่างเรากลมร่างเขาเฝ้ากลมกลม

ความพลัดพรากอาจไม่พรากหากภพสุข

ความจากปลุกให้พบสุขจากสุขหรรษ์
ความพลัดให้สาระใดพรากเห็นกัน
ความจากขันธ์พลัดจากกั้นวันเห็นงาม
ความพลัดพรากกลับลัดรากหากซาบสุข
ความจากทุกข์หมดความทุกข์สุขซึ้งได้
ความพรากเป็นความพลัดพรากจากทุกข์ใจ
ความพรากไร้ไม่ได้พรากจากสุขความ
ความพลัดจากพรากจากจิตปลิดปลิวแร้ว
ความจากแจวพลัดจากสอนสิ่งแปรได้
ความพลัดจากแล้วจากเลยนอกดวงใจ
ความพลัดให้เขาภพสุขสุขทุกวัน
ความจากแล้วไม่จากลับหลับพลันเห็น
ความจากเป็นความจากรู้เข้าใจไข
ความจากพรากเป็นความสุขจริงหรือไร
ความจากไม่ในไม่จากในสายตา