วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2560

โยชน์ยาวยืดเยื้อยาวไกล

โยชน์ในสังสาราวัฏฏะ
โยชน์ยืดหมื่นโยชน์ยาวยะ
โยชน์ประทำให้สั้นลง
โยชน์ยาวยาวเยอะยืดใหญ่
โยชน์ไปโยชน์มายุ่งเหยิง
โยชน์ตั่งอยู่ยาวใยเยิง
โยชน์ทะเริงเรียนรู้อยู่ยันต์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น