วันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2560

ความพลัดพรากอาจไม่พรากหากภพสุข

ความจากปลุกให้พบสุขจากสุขหรรษ์
ความพลัดให้สาระใดพรากเห็นกัน
ความจากขันธ์พลัดจากกั้นวันเห็นงาม
ความพลัดพรากกลับลัดรากหากซาบสุข
ความจากทุกข์หมดความทุกข์สุขซึ้งได้
ความพรากเป็นความพลัดพรากจากทุกข์ใจ
ความพรากไร้ไม่ได้พรากจากสุขความ
ความพลัดจากพรากจากจิตปลิดปลิวแร้ว
ความจากแจวพลัดจากสอนสิ่งแปรได้
ความพลัดจากแล้วจากเลยนอกดวงใจ
ความพลัดให้เขาภพสุขสุขทุกวัน
ความจากแล้วไม่จากลับหลับพลันเห็น
ความจากเป็นความจากรู้เข้าใจไข
ความจากพรากเป็นความสุขจริงหรือไร
ความจากไม่ในไม่จากในสายตา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น