วันพุธที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

มัคคสมังคี

มรรคมักหมุดมรรคมััคหมักมีมรรคเหมาะ
สาสมเสาะเซาะทรัพย์สบสมสาสุข
มังมัคหมกมะมุมามรรคมุ่งมุข
คีข้องขุดขุนคำขับของไขคำสามัคคี

วันอังคารที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557

รัดนโกสินทร์

รัตรัดรัฐรัทรัดรัฐรัทรัฐรัตน์
ตนตัวตับนับตาตนตนต้นตนได้
โกสินทร์เกิดกุศลหลักกุโศลใบ
สินทรัพย์ให้ในศีลทรัพย์อริยะนับมี


ยุ่งกันใหญ่

วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2557

กาลาไม่กลับมา

การกากาก่ากันกากากันกลั้น
ไม่มีหมันหมั่นไหมไหมไม่หมักหมน
กลับกลิ้งกลับกรากกลิ้งกรอกเกลื่อนกรำกรน
มามีหม่มหม่นหมักแมมีมะแมง

555 ผุ

Am at


ฉันฉันฉันนั้นอยู่นั่นหรืออยู่นี่
 ฉันฉันมีมีถูกฉันที่ที่ฉันไหน
ฉันฉันฉันมีแต่ฉันในเรื่องใด
ฉันที่ไหนในที่ฉันนั้นฉันรมณ์

 งมเข็มในมหาสมุทธ

วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2557

นิยม

นิยมส่วนสังคมนิยม ณ
นิยมส่วนจิตจะชนสร้างสรรค์
นิยมส่วนสุขในทุกข์คืนพลัน
นิยมเสียงเสริญนั้นโลกธรรมใจ

นิยมในการให้ของใครนั่น
นิยมในของนั้นทานใครให้
นิยมวาจาจริงนรารายณ์
นิยมขอรับได้ทานเบียนบัน

นิยมให้ให้ให้ผลใดได้
นิยมส่วนแบ่งในให้สุขสันต์
นิยมรู้รับเห็นสิกขาวรรณ
นิยมรับรับนั้นได้สิ่งใด
รัฐธรรมนูญ

รัฐ รัดฐะรัดฐานะกลุ่มพื้นฐาน
ธรรม มาบาน แห่งรัฐฐะแห่งรัดฐา
ม นุษะยะธรรมะมนุษย์ยา
นูญ พูนหนาแห่งสงบสบายไท

ไม่รักใครเลยดีแน่ฤา

ไม่รักใครไม่รักรักรักไม่ไม่
รักไม่ให้ใครพอใจในถึงครึ่ง
เกลียดเกลียดเกียรติกรรมใดในแน่จึง
เกลียดแล้วจึงถึงที่ซึ่งไม่เกลียดจอง


อสงไขย

เคารพธรรมบูชาธรรมรักษาธรรม

เคารพธรรมธรรมชาติธรรมะเช่น
ธรรมะเป็นธรรมดาบูชาได้
รักษาธรรมอย่างนั้นนาเป็นอย่างไร
รักษ์ทำใดรักษ์ธรรมดารักไทดล


เกิดขึ้นตั่งอยู่ดับไปตลอดเวลายามยาพระ

ยามยาพระพยายามยามยาพระ
ยามยาจะรักษาใดในคำสิ่ง
ยามยาใจใยยาจามย่ามยาจริง
ยามยายิ่งหญิงยายามยามยายา


พวก

พะวกผกพะวกพลัดพะวกผิด
พะวกกิจพะวกกลับพับเพียรกด
พะวกกัดพัดวกกำพรรคกรรมคด
พะวกหมดลดกรรมกากลากกรรมกร

48
เพราะเกลียดจึงเกลียด
 เพราะรักจึงรัก 
เพราะรักจึงเกลียด 
เพราะเกลียดจึงรัก

ไม่ต้องพยายาม

ไม่ต้องพยายามเลยเฉยเฉยดู
ไม่ต้องพยายามรู้รู้ไปได้
ไม่ต้องพยายามยามตามใจ
ไม่ต้องพยายามในใจของเรา


ความพยายาม

ความ คือคงวามวามวามคนคนไข
พะ พระภัยไพร่พะพะผละแพงผา
ยา ยายายงยุทธใหญ่ใยยุยา
ยาม ยามยิ่งยุ่งหยาหยายายายม

วันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2557

สู้สู้เข้าไว้

สู้สู้สู้สูสูสูสู้สู้สู้
สู้สูสูสู้สุดสู้ตูต้องได้
เข้าเขาเข้าเขาขอดขดเขาทำใจ
ไว้ไวไวไหวไม่ไหวไวไวจริง

เราไม่สู้

วันพุธที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2557

เกิดขึ้นตั่งอยู่

ค่าของคนไม่เท่ากันนั้นต่างโคตร
ค่าของโคตรค่าคนนั้นต่างตรงขันธ์?
ค่าคนไหนค่าคนใดใยต่างกัน
ค่าคำนั้นต่างค่ากันโคตรต่างคน

ค่าของโคตรคงคนความงามสุขศิลป์
ค่าเพียงดินถิ่นฐานแดนแสนเสริญสรร
ค่าสูงค่าค่าคำเพียรยาค่าต่างวรรณ
ค่าสูงนั้นไม่สำคัญที่ใครยล

ค่าของคนค่าสูงคนต่างค่าค่า
ค่าเวลาค่าคนครามนุษย์ขน
ค่าสัตว์ค่าค่าเทวดามนุษย์คน
ค่าเห็นคนคนเห็นค่าค่าของใคร


ผู้เห็นคุณค่าของคนที่ต่างโคตร
         ในหมู่ชนที่ยังรังเกียจกันด้วยโคตร  กษัตริย์เป็น
 ผู้ประเสริฐสุด  ท่านผู้สมบูรณ์ด้วยวิชชาและจรณะ
 เป็นผู้ประเสริฐสุดกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย.
http://palungjit.org/tripitaka/default.php?cat=3800017


ไม่มีจิตวิญญานะ


ไม่มีจิตไม่มีใจไม่มีจุด
 ไม่มีฉุดนำไปให้้สุดให้
ไม่มีพ่อไม่มีแม่เพื่อสิ่งใด
 ไม่มีใครไม่มีไขในไม่มี
ไม่มีจิตทำลายให้ทุกข์หนัก
 ไม่มีหลักเทวดานำพาให้
ไม่มีแนวไม่มีเหนี่ยวยึดนำไป
ไม่มีใครไม่มีหนี้หนีอย่างดู เดอะซัน

จิตวิญญานะ


จิตวิญญานะที่ดวงตา
 จิตวิญญานะที่ยินเสียง
จิตวิญญานะที่กลิ่นเพียง
 จิตวิญญานะรสเพี้ยงสุดทาง
 จิตวิญญานะหนาวร้อนอุ่น
จิตวิญญานะคุณเมตตาหา
จิตวิญญานะการุณกรุณา
 จิตวิญญานะมุธิตาถึงเธอ
จิตวิญญานะอุเบกขาพาภาค
 จิตวิญญานะป่วยมากของฉัน
จิตวิญญานะป่วยน้อยปล่อยวัน
 จิตวิญญานะงามนั้นเห็นใด คนคลั่งใคล้ในวาจาจริง

มืดแล้วก็ต้องแจ้ง

มืดแล้วแจวเจ้าจันท์เจ้า
มืดแล้วแสงดาวสว่างสาย
มืดแล้วแสงเทียนส่องคลาย
มืดแล้วแสงในใสนา

มืดแล้วกลางคืนคืนกลาง มืดแล้วงามสว่างไฟฉัน มืดแล้วจันท์กระพริบในจันทร์ มืดแล้วกลางวันต่อไป

สอง

สองสูงสองส่งสองสิ่ง
สองสิงห์สองเสือสองสอง
สองสุดสองสร้างสรรค์ตรอง
สองซ้องสองส่องสองทรง

ไดอาน่า

๙๙

พลละพระ พลพรรค พระรายพระพริ้ม
พลละพิมพ์ พลังพลา พระแลระหลอง
พลพระลี พระลาพระพัก พระพงษ์ลำพอง
พลพะล่อง พระเเรงพระลา พลังพะลี

พระ

วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2557

เจตนาไม่เจตนา

เจตนาไม่เจตนามาทำผิด
ไม่เจตจิตคิดร้ายดวงใจค่า
เจตนาวนไวอะไรพา
ไม่เจตนาไม่่พาเกิดไม่พกกรรม

นาบุญแสดงในท้องเรื่อง

ในท้องเรื่องศัตรูร้ายหายไปจาก
ในท้องเรื่องอริยากอริเยอะ
ในท้องเรื่องสรรค์ความยามทุกข์เจอะ
ในท้องเรื่องหิวเยอะอาหารยอ
ในท้องเรื่องเงินด้านมืดด้านสว่าง
ในท้องเรื่องความงามที่ขายขันธ์
ในท้องเรื่องเราจะขายสิ่งใดวัน
ในท้องเรื่องทุกสิ่งนั้นกรรมตามมี
ในท้องเรื่องสิ้นสัญญาสาระสิ่ง
ในท้องเรื่องคำพูดจริงใครจะเชื่อ
ในท้องเรื่องนิยายหลอกแต่งเติมเจือ
ในท้องเรื่องสุขที่เหนือสุขอันใด
ในท้องเรื่ิองนี่เงินพระหรือเงินพุทธ
ในท้องเรื่องสบายสุดสิ่งใดเอื้อ
ในท้องเรื่องโลกใหม่ยุคใหม่เรือ
ในท้องเรื่องแค้นที่่เหนือเวลากาล
 ในท้องเรื่องปากและท้องของคนแยะ
ในท้องเรื่องคนหรือแพะพัดพงษ์ผัน
 ในท้องเรื่องคดีสุดสุขไหนนั่น
 ในท้องเรื่องเร่งขยายพลันธรรมการใด

ในท้องเรื่อง