วันพุธที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2557

๙๙

พลละพระ พลพรรค พระรายพระพริ้ม
พลละพิมพ์ พลังพลา พระแลระหลอง
พลพระลี พระลาพระพัก พระพงษ์ลำพอง
พลพะล่อง พระเเรงพระลา พลังพะลี

พระ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น