วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2557

เคารพธรรมบูชาธรรมรักษาธรรม

เคารพธรรมธรรมชาติธรรมะเช่น
ธรรมะเป็นธรรมดาบูชาได้
รักษาธรรมอย่างนั้นนาเป็นอย่างไร
รักษ์ทำใดรักษ์ธรรมดารักไทดล


เกิดขึ้นตั่งอยู่ดับไปตลอดเวลาไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น