วันพุธที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2557

จิตวิญญานะ


จิตวิญญานะที่ดวงตา
 จิตวิญญานะที่ยินเสียง
จิตวิญญานะที่กลิ่นเพียง
 จิตวิญญานะรสเพี้ยงสุดทาง
 จิตวิญญานะหนาวร้อนอุ่น
จิตวิญญานะคุณเมตตาหา
จิตวิญญานะการุณกรุณา
 จิตวิญญานะมุธิตาถึงเธอ
จิตวิญญานะอุเบกขาพาภาค
 จิตวิญญานะป่วยมากของฉัน
จิตวิญญานะป่วยน้อยปล่อยวัน
 จิตวิญญานะงามนั้นเห็นใด คนคลั่งใคล้ในวาจาจริง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น