วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ยามยาพระ

ยามยาพระพยายามยามยาพระ
ยามยาจะรักษาใดในคำสิ่ง
ยามยาใจใยยาจามย่ามยาจริง
ยามยายิ่งหญิงยายามยามยายา


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น