วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2557

เพราะเกลียดจึงเกลียด
 เพราะรักจึงรัก 
เพราะรักจึงเกลียด 
เพราะเกลียดจึงรัก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น