วันพุธที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2557

เกิดขึ้นตั่งอยู่

ค่าของคนไม่เท่ากันนั้นต่างโคตร
ค่าของโคตรค่าคนนั้นต่างตรงขันธ์?
ค่าคนไหนค่าคนใดใยต่างกัน
ค่าคำนั้นต่างค่ากันโคตรต่างคน

ค่าของโคตรคงคนความงามสุขศิลป์
ค่าเพียงดินถิ่นฐานแดนแสนเสริญสรร
ค่าสูงค่าค่าคำเพียรยาค่าต่างวรรณ
ค่าสูงนั้นไม่สำคัญที่ใครยล

ค่าของคนค่าสูงคนต่างค่าค่า
ค่าเวลาค่าคนครามนุษย์ขน
ค่าสัตว์ค่าค่าเทวดามนุษย์คน
ค่าเห็นคนคนเห็นค่าค่าของใคร


ผู้เห็นคุณค่าของคนที่ต่างโคตร
         ในหมู่ชนที่ยังรังเกียจกันด้วยโคตร  กษัตริย์เป็น
 ผู้ประเสริฐสุด  ท่านผู้สมบูรณ์ด้วยวิชชาและจรณะ
 เป็นผู้ประเสริฐสุดกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย.
http://palungjit.org/tripitaka/default.php?cat=3800017


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น