วันพุธที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ไม่มีจิตวิญญานะ


ไม่มีจิตไม่มีใจไม่มีจุด
 ไม่มีฉุดนำไปให้้สุดให้
ไม่มีพ่อไม่มีแม่เพื่อสิ่งใด
 ไม่มีใครไม่มีไขในไม่มี
ไม่มีจิตทำลายให้ทุกข์หนัก
 ไม่มีหลักเทวดานำพาให้
ไม่มีแนวไม่มีเหนี่ยวยึดนำไป
ไม่มีใครไม่มีหนี้หนีอย่างดู เดอะซัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น