วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ไม่รักใครเลยดีแน่ฤา

ไม่รักใครไม่รักรักรักไม่ไม่
รักไม่ให้ใครพอใจในถึงครึ่ง
เกลียดเกลียดเกียรติกรรมใดในแน่จึง
เกลียดแล้วจึงถึงที่ซึ่งไม่เกลียดจอง


อสงไขย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น