วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ความพยายาม

ความ คือคงวามวามวามคนคนไข
พะ พระภัยไพร่พะพะผละแพงผา
ยา ยายายงยุทธใหญ่ใยยุยา
ยาม ยามยิ่งยุ่งหยาหยายายายม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น