วันพุธที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

มัคคสมังคี

มรรคมักหมุดมรรคมััคหมักมีมรรคเหมาะ
สาสมเสาะเซาะทรัพย์สบสมสาสุข
มังมัคหมกมะมุมามรรคมุ่งมุข
คีข้องขุดขุนคำขับของไขคำสามัคคี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น