วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2557

พวก

พะวกผกพะวกพลัดพะวกผิด
พะวกกิจพะวกกลับพับเพียรกด
พะวกกัดพัดวกกำพรรคกรรมคด
พะวกหมดลดกรรมกากลากกรรมกร

48

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น