วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2557

Am at


ฉันฉันฉันนั้นอยู่นั่นหรืออยู่นี่
 ฉันฉันมีมีถูกฉันที่ที่ฉันไหน
ฉันฉันฉันมีแต่ฉันในเรื่องใด
ฉันที่ไหนในที่ฉันนั้นฉันรมณ์

 งมเข็มในมหาสมุทธ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น