วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2557

นิยม

นิยมส่วนสังคมนิยม ณ
นิยมส่วนจิตจะชนสร้างสรรค์
นิยมส่วนสุขในทุกข์คืนพลัน
นิยมเสียงเสริญนั้นโลกธรรมใจ

นิยมในการให้ของใครนั่น
นิยมในของนั้นทานใครให้
นิยมวาจาจริงนรารายณ์
นิยมขอรับได้ทานเบียนบัน

นิยมให้ให้ให้ผลใดได้
นิยมส่วนแบ่งในให้สุขสันต์
นิยมรู้รับเห็นสิกขาวรรณ
นิยมรับรับนั้นได้สิ่งใด
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น