วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2557

รัฐธรรมนูญ

รัฐ รัดฐะรัดฐานะกลุ่มพื้นฐาน
ธรรม มาบาน แห่งรัฐฐะแห่งรัดฐา
ม นุษะยะธรรมะมนุษย์ยา
นูญ พูนหนาแห่งสงบสบายไท

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น