วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

มองด้านเดียว

มองด้านเดียวมองหลายด้านมองทะลุ
มองแล้วผุมองแล้วผ่านมองด้านไหน
มองด้านตัวมองด้านตนมองแบกใด
มองทิิศไหนมองอย่างไรหรือไม่มอง

ไม่มองแต่เห็นได้มีอยู่หรือ?

ประโยชน์

ไป ระโยชน์โปรดละยาวเปล่าระยะ
ประยาวจะประยืดจรป้อนยิ้มจาก
ไปละยืนปืนรบอยากปากลืมยาก
ประยุทธหากปากปักยำปรำปรักยาว

ทำให้สั้นลง

วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ปรนิมมิตสวัตตี

ปะระมะปััทมะปรมัตถ์
ระรุจัดรัดระจะระแร้วจิก
นิมิตรหมายในมุ่งมาผัสสาพลิก
มิตรเพื่อนสิกขมิตรพวกศาสตร์อัตตาดล
ตะแต่งแต้มตรึกแต่งตัวหรือแต่งตรอง
สะเสือจ้องขยั่มตะขลุบกิเลสไว้
วัตตะนะหรือวัตเต่าสวัสใด
ตีที่ให้ตีที่เหตุตีที่ตน

กิเลสดันกรรมของใครของมัน

วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ลาล่า

ลาการล่าการลาแร้วลาการล่า
การมีค่าการขู่เข็ญการฆ่าขันธ์
ล่าเหยื่อไปให้เขาล่าทุกๆวัน
เหยื่อจองวันมันกลับล่าน่าโศกใจ


ไม่มีใครบังคับให้ใครรักใครได้