วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ปรนิมมิตสวัตตี

ปะระมะปััทมะปรมัตถ์
ระรุจัดรัดระจะระแร้วจิก
นิมิตรหมายในมุ่งมาผัสสาพลิก
มิตรเพื่อนสิกขมิตรพวกศาสตร์อัตตาดล
ตะแต่งแต้มตรึกแต่งตัวหรือแต่งตรอง
สะเสือจ้องขยั่มตะขลุบกิเลสไว้
วัตตะนะหรือวัตเต่าสวัสใด
ตีที่ให้ตีที่เหตุตีที่ตน

กิเลสดันกรรมของใครของมัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น