วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

มองด้านเดียว

มองด้านเดียวมองหลายด้านมองทะลุ
มองแล้วผุมองแล้วผ่านมองด้านไหน
มองด้านตัวมองด้านตนมองแบกใด
มองทิิศไหนมองอย่างไรหรือไม่มอง

ไม่มองแต่เห็นได้มีอยู่หรือ?

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น