วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ลาล่า

ลาการล่าการลาแร้วลาการล่า
การมีค่าการขู่เข็ญการฆ่าขันธ์
ล่าเหยื่อไปให้เขาล่าทุกๆวัน
เหยื่อจองวันมันกลับล่าน่าโศกใจ


ไม่มีใครบังคับให้ใครรักใครได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น